Norske politikere må aldri glemme grunnloven og det norske folk

Publisert 16.12.2019
Foto: Sfm.no/Wikipedia (innfelt)
Grunnloven må og skal være grunnlaget for det norske folkestyret. Gjennom Grunnloven er vi sikret ytringsfrihet, trosfrihet og forsamlingsfrihet. Norge skal være et selvstendig og uavhengig rike basert på de verdiene vi har fått gjennom vår kristne kulturarv og humanismen. Norge skal styres gjennom lover vedtatt av Stortinget, eller av folket selv gjennom folkeavstemninger.

Demokratene vil opprettholde Norge som et fritt, selvstendig land som er eid og styrt av Norges innbyggere. Vern om liv og trygghet for alle vil sikre et samfunn preget av medmenneskelighet. Norsk kultur skal videreføres og videreutvikles. På den måten vil vi styrke vår lokale og nasjonale identitet og ta vare på vår kulturelle arv. Demokratene vil motarbeide at Norge selges bit for bit. Norske ressurser og bedrifter skal ikke styres av globale kapitalinteresser.

Og bare så det er sagt: Demokratene ønsker et vennskapelig samarbeid med alle demokratiske og frie nasjoner i verden, men vi kan ikke akseptere at Norge avgir suverenitet til noen overnasjonale utenlandske organer. Demokratene vil føre en meget restriktiv innvandringspolitikk. Det må være en selvfølge at innvandrere lærer seg norsk og innretter seg etter norske lover og regler. Demokratene vil at lovgivningen i Norge skal være basert på vestlige, humanistiske og demokratiske prinsipper. Demokratene vil derfor motsette seg all lovgivning basert på annet enn den norske.

Demokratene vil derfor snarest mulig trekke Norge ut EØS, ACER og Schengen. Demokratene vil aldri ikke delta i noen regjering eller aktivt støtte opprettelsen av noen regjering uten at folket blir spurt i en folkeavstemning om vårt medlemskap i Schengen og EØS – håper derfor at en slik folkeavstemning senes – kan bli gjennomført sammen med stortingsvalget i 2021.

Vidar Kleppe
Politisk nestleder for Demokratene