Norske skatte-milliarder skal brukes på nordmenn i Norge

Publisert 28.2.2020
Foto: Sfm.no

Regjeringen Solberg, med det selvutnevnte familie partiet KrF på laget, fører en usosial politikk ovenfor folk og familier som sliter i Norge. Tusenvis av syke nordmenn har eksempelvis med denne regjeringen mistet arbeidsavklarings penger kalt AAP – før de var ferdig avklart mot uføretrygd eller arbeid. Og da har jeg ikke nevnt et ord om norske kreftpasienter som ikke får den medisinen som gir økt livskvalitet og redder liv.

Husk at flere 10-tusen nordmenn på AAP ble før restarbeidsevne var ferdig avklart blitt sosialklienter som måtte forsørges av ektefelle/samboer og oppsparte midler, for de som er så heldige å ha det. Om ikke så er sosialkontoret neste stopp.

En karantenetid for ny AAP runde ble satt – noe som betyr at disse menneskene blir kommunens ansvar over sosial budsjettet i kommunen de bor i minst 1 år. Dette vil føre til økte sosialhjelp utbetalinger for kommunene i Norge og større utfordringer for personer og familier som allerede sliter tungt.

Var det virkelig slik KrF ville prege Solberg regjeringen som FrP nå har forlatt? Mange undres derfor med rette hva KrF egentlig gjør i denne regjeringen – som stadig setter nye norgesrekorder i skatte- milliarder ut av Norge, helt uten styring og kontroll. Nok er nok – og Demokratene har hele tiden sagt stopp!

Vidar Kleppe
Politisk nestleder for Demokratene