Den norske skolen er som en barnehage!

Publisert 31.10.2017

Av Kåre Eriksen. MOD
Illus.foto: Colourbox

Snillheten i norsk skole har kommet så langt at enkelte elever vises ut, eller står i fare for å bli utvist fra skolen på grunn av bråk og dårlig oppførsel. Mot slik advarsel fra skolen sier elev-organisjoner at det kan ikke skolen gjøre. Hva skal de ”stakkars” elevene som blir utvist gjøre spør organisasjonen. Ett godt og naturlig spørsmål.

Snillhet og manglende respekt for lærerne og skolen som lærested, har fått prege vårt norske samfunn altfor lenge. Sammenlignet med skoler i andre land ligger våre elevers resultat etter. Det gjelder ikke minst etnisk norske elever. Innvandrerforeldre stiller ofte større krav til sine barn. Målet deres er at barna skal bli lege eller tannlege. Slett ingen dårlig mål, men jeg kjenner også barn fra innvandrerforeldre som har utdannet seg som elektriker eller rørlegger.

Muligheten for å få sikre og gode jobber ligger til rette for alle sammen. Her må både foreldre og oss besteforeldre være med og støtte våre etterkommere slik at de ikke blir tapere. Vår yngste datter hadde for rundt 20 år siden et studieopphold på ett år i USA. Da hun kom tilbake til Norge og fortsatte med resten av utdannelse her hjemme, sa hun rett ut: ”Den norske skolen er som en barnehage sammenlignet med skolen i USA”.

Vi har også utsagn her i landet om at: ”Det skal en god rygg til å bære gode dager”. Olja gir oss ikke så store inntekter som tidligere. Tvert om har enkelte av oss opplevd å bli sagt opp og mistet ”gullkortet” som gjorde oss altfor rike. Nå gjelder det at vi alle tar ett tak sammen og støtter om nødvendig de som sliter mest i motbakken.