NRK hetsen mot Donald Trump

Publisert 31.8.2018
Foto: Wikipedia

Herr Anders Magnus, NRK reporter i USA.
Sak: Vedrørende hetsen mot Trump.

Lederen for Kringkastingsrådet, Per Edgar Kokkvold, har uttalt at NRK ikke skal være nøytral i sin omtale av President Trump, men det kan jo virke overdrevet med denne stadige nedrakkingen og hetsen som statskanalen driver i forhold til Trump. Venstresiden i USA, som her i Europa og i bananstaten Norge, har aldri godtatt at Trump ble valgt til president, disse gruppene har jo drevet regelrette borgerkrigs opptøyer i amerikanske byer på grunn av at deres representant ble vraket av velgerne. Og for dem gjelder tydeligvis demokratiet kun for dem selv!

Både under nominasjonsprosessen og etter at Trump ble innsatt, har norske media og presse med NRK som førende kraft drevet sin egen anti-Trump kampanje. Opinionen i Norge har bare fått servert alt det negative og nedsettende, og seere, lyttere og lesere har selvfølgelig blitt fanget av det de har blitt fortalt av journalister og reportere. Dette har etter hvert blitt så daglige innslag at vi vet hver gang vi setter på en «nyhetssending» at nå vil det komme nedrakking av Trump.

Når Kokkvold mener at NRK ikke skal være nøytral i sin omtale av den amerikanske Presidenten, så ligger det i dette at vi som betaler lisensen til statskanalen ikke får vite sannheten, men bare det negative som NRK mener skal farge våre holdninger til Trump. Er du stolt av en slik journalistikk, Anders Magnus?

Jeg forholder meg til at amerikanere har valgt sin President, selv om denne personen ikke var kandidaten til Vestens venstreekstremister og andre mediefolk. Jeg har ingen tillit til at vi gjennom NRK får vite annet enn det som jeg oppfatter som slarv mot mannen. En annen ting som media drøvtygger på er denne påståtte innblandingen fra Russland i det amerikanske valget, og at det var denne «innblandingen» som resulterte i at Trump ble valgt. Jeg tror amerikanske velgere vet like mye om Amerika og om ulike presidentkandidater som det russiske «interesser» måtte vite.

Her kan det jo også være interessant å merke seg at USA gjennom lange tider har påvirket valg både i mellom- og Syd-Amerika for å få inn ledere som var lojale mot USA. Denne stadige hetsen mot Trump og Russland synes etter hvert å gå over alle grenser, og den virker ikke til å øke tilliten til norske journalister og media generelt. For undertegnede er denne tilliten allerede langt under nullpunktet.

Med hilsen Norvald Aasen