NRK og Stortinget fraskriver seg ansvaret for Norsk radio- og fjernsynsmuseum

Publisert 10.3.2023
Fotos: Privat

Jan Erik Steen startet Norsk radio- og fjernsynsmuseum i 2006, og har siden 2014 forsøkt å få statlig støtte til driften av livsverket sitt som ligger i Selbu.


Kulturutvalget i Trøndelag fylke besøkte radiomuseet 9. februar 2023 og alle ble temmelig imponert over samlingen som burde ha vært som fast post på Statsbudsjettet. Samtidig må NRK vise et stort ansvar ettersom svært mye av samlingen har vært under NRK sitt eie. Norsk Radiomuseum i Selbu har tatt for seg radiohistorien fra 1890 og frem til 1980 og viser både tidsbilder, musikk og radioprogram fra de forskjellige periodene. Det er i hovedsak konsentrert rundt produksjonen i Norge og spesielt blant de største.

Selv om det i en periode var ca. 50 radiofabrikker i Norge var det Tandberg, Radionette, Salve Staubo og Edda Radiofabrikk som var de dominerende. Disse er bredt presentert på museet fra de første til de siste apparatene. Museets fasiliteter er totalt på ca. 2 200 m2 og det finnes intet i Norge som er oppbygd på samme måte. Når det gjelder fjernsynet kom ikke dette til Norge før på -50 tallet og for allmenheten fra 20. august i 1960.

Museet er oppbygd som et selvstendig museum som viser både teknikken og programsiden gjennom de siste 60 årene. Museet har sammen med Teknisk Museum overtatt alt av historisk utstyr fra NRK, noe som alene utgjør ca. 5 000 historiske gjenstander. Her er det både bilpark fra fjernsynshistoriens start, tekniske gjenstander i tillegg til de viktigste programtypene som er representativ for fjernsynets barndom og ungdom.


Fjernsynsmuseet er unikt i Europeisk målestokk med fjernsynsapparat og utstyr fra 1928 frem til dato og det er utrolig at NRK og Stortinget ikke ser sitt hovedansvar for samlingen. Fjernsynsavdelingen åpnet i 2021 et nybygd studio med samme størrelse som det første fjernsynsstudio i NRK i 1958 hvor alt er aktivt og viser hvordan teknikken fungerte mellom 1960 og 2000. I tillegg inneholder samlingen en del Jukebokser fra 1934 og oppover og andre typer musikalske spillemaskiner fra 1880 årene og fremover. Samlingen inneholder ca. 1 000 radioer, båndspillere, grammofoner etc. i tillegg til en platesamling på mellom 10 – og 15 000 plater.

Som Gruppeleder for Pensjonistpartiet vil jeg følge opp saken politisk i Trøndelag fylkesting, Trondheim bystyre og ovenfor NRK, men også bruke sentrale politikere som burde se betydningen av dette flotte og viktige museet. Jeg har også oppfordret Trond Giske til å få saken på bordet på nytt gjennom sitt partilag slik at det kan bli en realitet at museet er sikret gjennom statsbudsjettet. Trond Giske prøvde i 2020, men nådde ikke frem den gang. Jeg samarbeider gjerne med Trond om å hjelpe dagens ildsjel Jan Erik Steen.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag
og nestleder i kulturutvalget