NRKs debatter om vårt samfunn

Publisert 21.10.2022
Foto: Wikipedia

Mye ble tatt opp den. 4.10 d.å. og noen kunne nok ikke svare på alt, som er forståelig selv ut fra spørsmål som kom inn. Men EN ting ble uteglemt. Tilstanden og antallet på godkjente tilfluktsrom i Norge.

Hvor mange har man – hvordan er tilstanden-er den tilfredsstillende- har man det som trengs der? Det er nok ikke bare i en krigstilstand at disse kan bli aktuelle, det kan skje i andre sammenhenger også som vanskelige ulykker knyttet til flere forhold.

Man ser at de som kan ha et sterkere behov for beskyttelse fra et tilfluktsrom er de som har en samfunnsnyttig jobb, og da ser man med en gang at folket kommer i siste rekke. Dette er ikke bare trist, men direkte feigt når folket ikke har den samme rettigheten som samfunnsstrukturene. Jeg antar at tilfluktsrom for folket vil ligge på ca. 20% og resten er tiltenkt vår interne samfunnsnyttige struktur.

For en tid tilbake i starten av denne Ukraina-krisen, så tok noen aviser opp tilstanden i tilfluktsrom og svært mange hadde store mangler, var svært dårlige i forfatning, dårlig luftkvalitet etc. Men-har noen gjort noe for å bedre dette?? Meget tvilsomt. Likevel så skal penger settes av til bistand for andre land enn det landet som trenger det mest, og folk settes i bås, blir neglisjert når man kritiserer noe som er verd en sterk kritikk.

Både forsvars – og justis minister har langt sovet i timen. De ser ikke alvoret og snakker seg bort. Selv om man ikke kan si alt, så går det an å se at spørsmålsstillere som ser at mye ikke er som det skulle være, har rett i kritikken av problemstillingen?

Ellinor Nerbø