NRK’s merkelige ferieløsning

Publisert 16.8.2019
Foto: Wikipedia

Vi som er daglige radiolyttere på NRK’s P1+ og Klassisk, har nå i ukevis blitt pådyttet repriser og atter repriser av gamle programmer. I noen tilfeller er det for så vidt greit. Men det er langt fra greit når det gjelder de forskjellige programmene hvor lytterne kan sende inn ønsker pr. telefon, e-post eller SMS. Der er nemlig mange slike programmer. I noen tilfeller gjøres det klart at det er repriser, men ikke alltid.

Men det blir ekstra merkelig når man ringer til NRKs kundeservice for å få en klarhet i hvilke programmer man fortsatt kan ta kontakt med direkte – og svaret fra NRK er at «så vidt vi kan se kan man ikke kontakte det-og-det programmet. «Det ser ut til at det er en reprise»! Altså vet ikke NRK’s informasjons-tjeneste/kundeservice heller hva som er «aktive» programmer eller ikke.

Dagens DAB-radioer har en display som i stor grad informerer om programmene – selv om der plutselig dukker opp veimeldinger o.a. uvedkommende – som heller burde blitt sendt i egne avsnitt/pauser, o.l. Hva med å ha en kort melding på displayen om at programmene er repriser – f.eks. kort og godt en R? Der er så mange reprise-programmer for tiden, at neppe noen lyttere har oversikten. Men når NRK heller ikke har oversikten, må man som betalende lytter kunne ha et krav om klarere og pålitelig informasjon!

Dessuten har vel NRK så mange «overflødige» ansatte, så vidt man vet, – at alle programseriene som har innringnings-/e-post-ordning skulle kunne sendes kontinuerlig også i ferietiden! Her må NRK ta et skikkelig tak!

Wilfred Høsteland