NTP og tyvegods!

Publisert 2.4.2024
Foto: Sfm.no

For neste 12-årsperiode i Norsk Transportplan (NTP) vil regjeringen bruke 1308 milliarder på veiprosjekter, hvorav 100 milliarder fra bompenger, ifølge Grunnlovens § 106 og Menneskerettighetene stjålet fra deg og meg. Den lovfestede retten til fri ferdsel i kongeriket Norge betyr at vi borgere har rett til å kjøre hvor vi vil på landets veier, UTEN at det skal kunne kreves bompenger! §106 har Stortinget selv vedtatt for 4 år siden, men hvorfor i svarte skauen følger de ikke opp dette selv? Løgn og bedrag, og maktsyke lider de av – alle sammen.

Vi har et gigantisk oljefond, men likevel velger de folkevalgte å skjerme det. Den dagen kan komme, da børskrakk sender verdien av oljefondet rett i dass. Skandaløst at de velger å plyndre oss, i stedet for å bruke fondet! Skulle noen lesere kjenne noen ved Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, bør de gjøre sine landsmenn og kvinner den tjeneste å ta denne ulovlige virksomheten opp med domstolen. Det er på tide at kjeltringene som tviholder på det ulovlige bompengesystemet blir tvunget til å la fornuften seire! Våre bygder og byer, våre riksveier og Europa-veier, våre tunneler og broer, og våre innlandsferger – ALLE skal ha FRI ferdsel, UTEN bomstasjoner og veiprising!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.