Ny NIM-rapport: Eldres menneskerettigheter utfordres på flere områder

Publisert 7.6.2023
Kilde: Mynewsdesk
Foto: Colourbox

Det finnes en rekke svakheter i hvordan menneskerettighetene ivaretas i norsk eldreomsorg. Det er konklusjonen i en rapport fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), som lanseres i dag. I rapporten fremmes tre anbefalinger til hvordan myndighetene kan styrke eldres menneskerettigheter.

Rapporten vurderer sårbare eldres menneskerettighetssituasjon i Norge, og tar for seg temaene vold og overgrep mot eldre, tvungen helsehjelp, og underernæring og uheldig legemiddelbruk. NIM finner at eldre møter vedvarende menneskerettslige utfordringer på disse områdene i Norge i dag.

– Rapporten viser at det finnes en rekke svakheter i hvordan menneskerettighetene ivaretas i norsk eldreomsorg. Flere av funnene i rapporten er alvorlige, og gir grunn til bekymring. NIM har derfor fremmet anbefalinger for å styrke eldres menneskerettslige situasjon, uttaler NIMs assisterende direktør Gro Nystuen.

Rapporten bygger videre på NIMs rapport «Eldres menneskerettigheter – syv utfordringer» fra 2019, som fant at eldre møter menneskerettslige utfordringer på en rekke samfunnsområder i Norge. NIMs nye rapport finner at flere av de menneskerettslige utfordringene fortsatt eksisterer.

– Funnene i rapporten understreker også behovet for solide rettssikkerhetsmekanismer i eldreomsorgen. Dette kan for eksempel gjøres ved å sørge for at reglene om når og hvordan det skal fattes vedtak følges, at det gjøres tilsyn overfor tjenestene eller at det sørges for kompetanseheving i førstelinja og blant ledere. Sårbare eldre er en gruppe som ofte ikke kan ivareta egne rettigheter, sier Nystuen.

Rapporten er ikke ment å gi et representativt bilde av eldreomsorgen over hele landet, eller gi et fullstendig bilde av alle menneskerettslige utfordringer eldre møter.

– Det er mange eldre som får god helsehjelp i Norge. Samtidig viser både forskning og rapporter fra ulike faginstanser at det eksisterer menneskerettslige utfordringer både med tanke på vold og overgrep, tvungen helsehjelp samt underernæring og feilmedisinering. Det er viktig å påpeke disse utfordringene for å kunne gjøre noe med dem, og det er det rapporten gjør, sier Nystuen.