Ny serie på sfm.no med oppstart i løpet av februar!

Publisert 29.1.2024
Arkivfoto: Olav Martinussen (RIP)

I løpet av februar måned 2024 starter Samfunnsmagasinet opp en ny serie som foreløpig har fått tittelen «Hva lærte vi av barnehjemsakene». Planen er en serie i 10 deler og vil bli publisert i løpet av perioden februar – april. Serien blir ført i pennen av skribent Ole Texmo.

Vi kan allerede nå opplyse om at den vil ha fokus på flere forhold fra både fortid og nåtid. Våre lesere kan forvente en interessant og informativ serie, en serie som Samfunnsmagasinet også håper at dagens ansvarlige aktører på ulike relevante områder, kanskje en dag vil ta lærdom av.

Jan Hansen, ansvarlig redaktør
Samfunnsmagasinet.