Nynorsk og Bergen!

Publisert 18.6.2018
Av Terje Haugom, adjunkt.
Foto: Sfm.no

Jeg skal avholde meg fra å antyde hva som burde vært gjort med salig Ivar Aasen. Men når det nå en gang er blitt slik, at kommuner på Vestlandet har bestemt at nynorsk skal være kommunens off. administrasjonsspråk, så får det være slik. I alle fall der folket snakker dialekt som er i slekt med fellesnevneren – nynorsk.

Men aldeles ikke i Bergen kommune. Bergens-dialekten er spesiell, og har røtter fra hanseatenes storhetstid i Bergen i sen-middelalderen, der mange tyske ord og talemåte var medvirkende til den spesielle Bergens-dialekten. Dette er bergenserne stolte av! Og som skrift-språk er det uten fnugg av tvil bokmål som er det naturlige i Bergen.

Det er et overgrep i særklasse mot bergenserne, når Fylkeskommunen påtvinger offentlige bygg, buss og bane, og informasjon i Fylkeskommunens regi her i Bergen, å bruke nynorsk i enhver sammenheng! Bergen by – og ALT som ligger innenfor byens yttergrenser – er en bokmåls-by! Det er ikke noe å diskutere en gang! Det heter bl.a. Haukeland Sykehus og Videregående Skole. Ikke noe knoting her! Det å bruke nynorsk som adm.språk i Bergen er historieløst, og svekker bergensernes identitetsfølelse. På strilelandet er det ok, men i Bergen – absolutt NEI!