OECD – Norges og Regjeringens overstyrings-organ!

Publisert 16.12.2019
Foto: Wikipedia

Som kjent var det OECD som i sin tid anbefalte den norske regjering om å kutte 17% i pensjonen for gifte/samboende pensjonister. I følge OECDs økonomer (på norsk: treskaller!) – lever 2 billigere enn en! En teori som vitner om en vettløshet uten sidestykke! Fortsatt snytes norske gifte/samboende pensjonister for 10% av sin opparbeidete pensjon, men denne saken vil sannsynligvis om ikke så lenge bli trukket frem i det offentlige lys i Norge, og da skal det bli interessant å se når regjeringen får en ny pensjons-skandale i fanget!

Det siste som er kunngjort fra de såkalte økonomene i OECD er bl.a. følgende punkter, som utvilsomt vil falle i smak hos den sittende regjeringen som jo tydeligvis elsker å ta fra de som har minst; – gamle, syke, osv. – så det skal bli interessant å se. Den blå-blå regjeringen med halehengspartiene KrF og Venstre trives helt klart best når de kan fattiggjøre samfunnets svake grupper!

Her er de foreløpige anbefalingene fra OECD’s treskalle-økonomer:

* Kutt i sykelønna og øke bedriftenes andel av finansieringen av ordningen

* Intensivere forsøkene på å få ned sykefravær i sektorer med høyt fravær, spesielt i offentlig sektor.

* Stram inn på uføretrygda og arbeidsavklaringspengene

* Strengere medisinske vurderinger for å få sykepenger, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger

* Fjern særaldersgrensene i politi, sykepleierne og forsvaret

* Innrett pensjonssystemet etter forventet levealder

* Levealdersjuster uføretrygden

Jeg går ut fra at disse forslagsstillerne har lønninger på en del millioner Euro og ditto pensjoner! Men den norske regjering trives jo best blant disse overstyrerne i Brussel!

Wilfred Høsteland