Også budsjettpolitikken har utspilt sin rolle

Publisert 21.8.2019
Foto: Colourbox

Påstanden er sett tidligere. (Jeg sikter til forhenværende fylkesarbeidssjef i Oppland – Eiliv Bakke). Han skuet lengre enn hva de fleste partipolitikere i dag tydeligvis har evne til.

Hedersmannen var i hele sitt liv opptatt av utviklingen i Norge, og befolkningens levekår. Eiliv Bakke – var i tillegg, en av flere som tidlig advarte mot også i vår tids nazisme. (Kanskje ikke så rart – all den tid også han opplevde 2.verdenskrig). Bakke kom dessuten med et løsningsforslag til tidens uføre – et forslag som blant annet handlet om ”Eksistenstrygd” og ”Ren rettsstat”. Han tolket således Grunnloven i Norge seriøst. (I den sammenheng, må også nevnes advokat Kristofer Almås – med sitt påtenkte Reformparti. som løsningsforslag).

Imidlertid har jeg til gode å se at noen av dagens politikere har reflektert over deres forslag. Langt mindre tatt forslagene opp til seriøs diskusjon og debatt. (Sterkt beklagelig – og bekrefter vel egentlig bare manglende fremsyn hos tidens profesjonelle folkeforførere). Og det er sikkert flere borgere, som ved valg har ventet – nettopp på noe fornuftig i den sammenheng. For nå har folk blitt manipulert lenge nok! (Det er min bestemte mening). Derfor gjenstår det å se hva vi har i vente av enda mer galskap som klekkes ut av den såkalte Elite. (For vi har bare sett begynnelsen! Tror jeg).

Påstanden i overskriften gjelder selvfølgelig både på det lokale og sentrale, nasjonale, politiske plan. Og – også på det globale plan. Av den grunn vil tidens alt for mange politikere og byråkrater reagere negativt. For de er selvsagt redde for sine maktposisjoner. Og hva blir reaksjonene blant befolkningen – hvis befolkningen for alvor våkner, og skjønner at man er blitt lurt trill rundt i årevis av disse for mange politikere og byråkrater?

Globalistenes tankespinn – må imidlertid frem i lyset. Og bli avslørt snarest mulig av profesjonelle redaktører og journalister! (For, amatørskribenter blir ofte utestengt).

Thorbjørn Andersen
Halden