Økning i trusler mot Nav-ansatte

Publisert 25.2.2019
Foto: Wikipedia

I 2018 ble det registrert hele 2.339 hendelser med vold og trusler mot Nav-ansatte, en økning på nesten 8 prosent fra det foregående året. Dette er skremmende høye tall.

De fleste ansatte på NAV gjør en god jobb med de oppgaver som man er satt til. Det er dessverre organiseringen av NAV som har kommet feil ut med å jage kunden vekk fra personlig kontakt og over til en telefondialog eller over PC.

Av og til er det viktig at folk som sliter med økonomi, arbeid eller bolig får snakke med noen for å finne en løsning. Det hjelper lite å snakke med en telefonsvarer eller en som ikke kjenner til det enkelte problem.

Det må ansettes et ombud på hvert NAV kontor som kan hjelpe folk i vanskelige saker og for å unngå at det skjer trusler mot en saksbehandler som kanskje har dårlig kjemi mot brukeren. I mindre kommuner kan et interkommunalt ombud være en løsning.

Det er viktig at antall trusler mot NAV-ansatte reduseres kraftig, men da må servicen også bedres slik at kundene føler at de får hjelp på en eller annen måte.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant
Pensjonistpartiet i Trøndelag