Olaug Bollestads agenda er rent maktbegjær

Publisert 5.1.2019
Foto: Wikipedia/G. Sørås KrF

Hvem tror på Olaug Bollestads sanne ansikt!! Når hun sverger til teorien om at «Samfunnet vokser nedenfra, fra enkeltpersoner». Olaug Bollestad er runnen av en arbeiderslekt, der faren var en aktiv fagforeningsmann, sikkert en sann sliter nedenfra.

Etter som jeg kan tolke Bollestad – damen, i Dagbladet 19.12.2018, så var det ikke sin far hun hadde i tankene, men heller de med de største skattelettene landet aldri før har sett. Dette er ikke annet enn trist. At en arbeider – datter vil hedre sin far med å ga til sengs med det partiet som har stått på barrikadene å kjempet mot arbeidernes rettigheter. Rettigheter som ethvert menneske i dette land nyter godt av.

Selv det partiet som gjør det de kan for å sverte Arbeiderpartiet på det groveste, nyter og tar imot nettopp de godene som vi i dag tar for gitt, men det paradoksale er at nettopp det partiet som så klart viser rasistiske tendenser, er mest redd for at innvandrerne skal komme til landet og ødelegge de velferdsgodene som Olaug Bollestads far har vært med å kjempe frem.

Artikkelen i Dagbladet levnet ingen tvil, hva som er Olaug Bollestads agenda, det er det vi på godt norsk kaller med et ganske dekkende ord nemlig «Rent maktbegjær». Damen går ikke av veien for å dolke sin partileder i ryggen. Ved å gå til sengs med FrP. dermed legitimerer hun nestlederen i nevnte parti, Sølvi Listhaugs, lite flatterende omtale av Krf. lederen: «Å sleisje Imamane opp etter ryddjin».

Når det gjelder den andre nestlederen Kjell Ingolf Ropstad, er jeg mer usikker på hva han kan sette i stand. Det har vært allment kjent at KrF har i mange viktige saker, når det gjeller landbruk, har KrF vært en garanti for sikringen av norsk matproduksjon. Denne støtten er det nå duket for en langt mer usikker fremtid.

Jeg er redd for at KrF vil kunne bruke landbruk som en salderingspost, for å oppnå gjennomslag for sine egne saker. Kjell Ingolf Ropstad er ikke villig til å gi en garanti, som hans partileder så klart har stått for. Så til alle dere som driver landbruk og som har støttet KrF, vær på vakt. Slå ring om det partiet som så klart har vernet om vår matproduksjon og levende bygder. Partiet heter Senterpartiet.

Per H Midtgaard