Om du selv ble rammet?

Publisert 14.8.2019
Foto: Colourbox

Hva ville du ha gjort, dersom du en dag fikk lese ren løgn og horribelt oppspinn om deg selv eller noen av dine i en barnevernrapport, som også var blitt benyttet som bevis i både fylkesnemnd og domstol. Ville du bare ha godtatt dette, ville du ha tatt til motmæle? Det siste er vel det mest naturlige å gjøre. Og hva sier norsk straffelov om dokumentfalsk? Det burde i alle fall barnevernet vite.

Skriver man og framsetter åpenbare løgnhistorier om andre mennesker, så sier det seg selv at man da må ta enhver konsekvens som kan komme i ettertid. Det handler mye om å få barnevernet til å skjønne at dokumentfalsk også er straffbart for dem, som det er for alle andre i det norske samfunnet, og selvsagt herunder enhver offentlig myndighet.

Det har aldri blitt hevdet fra noen av barnevernets kritikere at barna ikke skal beskyttes, og at de som trenger hjelp ikke skal få det. Men barnevernets hjelp skal fortrinnsvis foregå i barnas eget hjem og vante omgivelser. Husk på at en dag blir disse barna voksne, og reelle hendelser og påførte traumer i barndommen, slettes ikke automatisk fra harddisken som vi alle er utstyrt med.

Å kalle kritikken mot det barnevernet spekulativ, særlig når man som politikere allerede er godt kjent med alle skandalene i Norge, så synes sfm.no at det er svært så uklokt. Les gjerne de offentlige granskningsrapportene fra Bergen, Trondheim, Oslo og Stavanger. Kritikken mot barnevernet vil ikke stilne før radikale endringer har skjedd. I dag er norsk barnevern en milliard-industri.

Bufdir (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet) annonserer stadig etter fosterforeldre og lokker med god betaling. Man velger fortsatt å dekke over de fakta som tilsier at dårlig økonomi i en familie, er en av hovedårsakene til at barnevernet kommer inn i bildet. Dersom vanskeligstilte familier hadde fått bedre økonomisk hjelp, så ville færre blitt tatt hånd om av nettopp barnevernet.

Jan Hansen
Ansvarlig redaktør
Samfunnsmagasinet