OPP MED RENTEN – OPP MED RENTEN – OPPMED RENTEN! (?)

Publisert 15.6.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Dette synes nå å ha blitt det nye slagordet blant «synsere» og «selvoppnevnte eksperter» i ulike finanskretser. Og massemedia følger opp med å kaste enda mer bensin på bålet. Tonen er nokså lik i våre naboland Sverige og Danmark. Vi må heller ikke glemme politikerne som støtter opp om både inflasjon og renteøkninger. I Norges Bank sitter det også en sjef som synes å støtte økningene?

Det er tragisk å registrere at ingen av dem som her er nevnt, ser ut til å skjønne eller forstå de langsiktige og negative konsekvensene en ytterligere pris- og renteøkning vil få for folk flest. Også for norsk næringsliv. De ansvarlige tenker altså ikke lengre enn nesen deres rekker – ser det ut for.

Allerede nå merker store deler av norsk næringsliv at prisøkningene som allerede er foretatt, ikke var så særlig smarte å gjennomføre likevel. Her ligger også en av hovedårsakene til inflasjonen som Norges Bank påstår vil få ned. Men hvorfor da øke rentene igjen, og som gir ytterligere inflasjon? Tror Norges Bank at folk flest er stokk idiot, og at de ikke klarer å tenke selv?

Fra Løvebakken signaliseres det fortsatt at rentefradraget følger skattene. Det er skriftlig blitt hevdet at den vanlige skatten nå er på 22 %. Og derfor står rentefradraget stille på samme prosentsats, og som det har gjort i flere år. At skattene har minsket til 22 % stemmer ikke med fakta. Sjekk selv på www.skatteetaten.no.

Jan Hansen, frilansjournalist MNJ/IFJ