Oppfordres til lovbrudd på Facebook?

Publisert 31.1.2018

Av Ellinor Nerbø
Illus.foto: Colourbox

Det er med en aldri så liten bismak jeg leste NRK sitt innlegg omkring det at noen har på Facebook oppfordret foreldre til å «kidnappe tilbake sine barn» fra norsk barnevern/ fosterforeldre.

På sett og vis så kan man vel i kraft av å vite, og jeg mener å vite hva som er tilfellet når barnevern først er i tanke om å hente barn ut fra sitt hjem. Noen ganger så kan man vel forstå at noen kan trenge litt hjelp, men i stedet for så knuser man hele slekten i sin iver etter å vise sin overmakt, eller skal man si sitt maktmisbruk. At noen i ren avmakt ser seg «nødt til» å mene at spørsmålet om at slikt kanskje skulle gjennomføres, og selv om det ligger et «straffeansvar bak», så er ikke tanken så langt fra hva mange kunne mene i dette.

Nå er det da slik at svært mange familier er totalknust, og derav aldri kan bli i stand til å være et slektsledd i slekten – som følge av norsk barnevern og dette på grunn av pengegalskap!! Her er det lett å bruke offentlig sektor for å berike seg på fosterbarn. Om man snur dette litt rundt og tenker seg den omvendte tanken, at fosterhjemmene og norsk politi selv ble de samme ofrene hva da? Hvilke handlinger og tanker ville disse både tenke og utøve?

Jeg har hørt mange slike tanker fra mange forskjellige mennesker som har møtt norsk barnevern, så dette ble ikke noen stor nyhet kan man vel trygt si. Det stjeles flere titalls barn på denne måten, og jeg syns ikke det er det spor rart at slike tanker fremkommer enten dette er på Facebook eller andre steder, eller at dette snakkes om mennesker imellom. Det er barnevernet selv som har seg selv å takke for at slike ting som dette, blir omtalt i norsk presse inkludert Bufdir-Tromald.

Hva sa jeg for kort tid siden da hun ville sette bestemor på anbud, og mente at 59 personer minst hadde dobbeltroller som hun ville ha undersøkt. Ja, jeg sa jo at dette lille lyset hun mente å ha sett, ikke kom til å bli annet enn et lite blinklys og jeg ser ut til å få rett denne gangen også. Menneskehandelen kjenner nok ingen grenser, bare man gjør dette (u)lovlig nok! Selv ved hjelp av politiet. Let etter saken som ble omtalt fra MALAYSIA, et av flere skrekkeksempler!