Optimisme i olje- og energibransjen

Publisert 27.2.2023
Foto: Jeffersen Well
Kilde: Mynewsdesk

Arbeidsmarkedsbarometeret Q1 2023:

Samtidig som bemanningsutsiktene faller kraftig for de fleste bransjer i ManpowerGroups nye arbeidsmarkedsundersøkelse, er optimismen stor i olje- og energibransjen. Nær halvparten av virksomhetene i denne bransjen, sier de skal ansette flere i kvartalet vi er inne i. Ifølge Bjørn Bjørnsen, leder for Engineering i konsulentselskapet Jefferson Wells, er det i tillegg til økt aktivitet for olje og gass også flere grønne prosjekter som ligger bak optimismen.

Bemannings- og rekrutteringsselskapet ManpowerGroup spør hvert kvartal norske arbeidsgivere om de skal bemanne opp, bemanne ned eller holde bemanningen uendret i kommende kvartal. Tallene for første kvartal 2023 viser at arbeidsgiverne er langt mindre optimistiske nå enn for tre måneder siden. Nettoutsiktene går dermed kraftig tilbake fra +34 prosent til +23.

Til tross for fallet i bemanningsutsiktene under ett, er optimismen stor i olje- og energibransjen. Her sier netto 30 prosent av selskapene at de ser for seg å bemanne opp i første kvartal 2023. 48 prosent av selskapene skal bemanne opp, og 18 prosent ned.

Bransjeutsikt MEOS Q1

De skyhøye olje- og gassprisene er en viktig grunn til at det går godt i bransjen. Samtidig bidro regjeringens midlertidige skattepakke for oljenæringen å fremskynde mange prosjekter på sokkelen. Ifølge Bjørn Bjørnsen var det mange selskaper som leverte inn søknader før oljeskattepakken tok slutt ved utgangen av 2022.

– Det store energiunderskuddet, kombinert med den midlertidige skattepakken, har gjort at investeringsnivået i olje- og gassbransjen har blitt opprettholdt. De mange nye prosjektene som har ble igangsatt i 2022, viser at skatteregimet lyktes med i å gi stabilitet til næringen under pandemien, sier Bjørnsen.

Grønn energi skaper også optimisme

Bjørnsen mener det ikke bare er nye prosjekter i olje- og gassnæringen som har bidratt til å skape optimisme for energibransjen.

– Over hele Norge ser vi nå at det jobbes med mange spennende grønne prosjekter. For Sørvestlandet er det særlig interessant å følge med på havvindprosjektene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø 2, sier Bjørnsen.

Han tror det kan være med på å sparke i gang en ny havvindnæring og sier at mange leverandører, spesielt på Sørvestlandet, allerede har startet å posisjonere seg i forkant av utlysningene.

–Sørvestlandet vil bli sentrum for det meste av industrien og arbeidsplassene for den kommende havvindsatsingen. For industrien er det derfor viktig å være til stede, samtidig som de begynner å lete etter rett kompetanse. Dette er leverandørene i full gang med. Havvindnæringen har gått fra konseptfase til industrifase, sier Bjørnsen.

Kamp om kompetansen

I takt med nye prosjekter øker etterspørselen etter riktig kompetanse. Dette gjelder både i tradisjonell olje- og gass og fornybar energi. Selv med rekordlav arbeidsledighet mener Bjørnsen at det likevel skal være mulig å dekke kompetansebehovet i energibransjen.

– Etter mange år med høy aktivitet i den norske olje- og gassnæringen, har vi opparbeidet oss god kompetanse på maritim industri. Det gjør at kompetanseflyten kan gå lett fra en bransje til en annen. I tillegg er det også en fordel at norske arbeidsforhold og vilkår er gode, slik at vi kan hente kompetanse fra utlandet ved behov, sier Bjørnsen.