Er Oslo allerede ute som Norges hovedstad?

Publisert 21.2.2018

Av Wilfred Høsteland
Foto: Sfm.no

Som de fleste andre liker vel også Høyre å bruke fine ord og begreper om seg selv – enten det er berettiget eller ikke. Partiet har gjennom årene kalt seg verdikonservativt. Jeg er ikke lenger så sikker på om de vet hva den betegnelsen egentlig betyr og innebærer. Ordet verdi skulle være greit – det er noe som betyr mye for en eller flere og som må ivaretas. Ordet konservativ betyr egentlig stort sett det samme – å konservere er å ta vare på. Altså overlapper begge begrepene egentlig hverandre – det er smør på flesk.

Etter snart 5 år med Høyre-dominert styre i Norge har vi sannelig fått sett hva verdikonservatisme betyr i praksis – i hvert fall etter Erna Solberg & Co’s oppfatning. Denne regjeringen forstår tydeligvis ikke hva verdikonservatisme betyr. Men ikke nok med det; – Det ser også ut til at de heller ikke forstår hva ordet reform betyr. De skryter jo hemningsløst over alle reformene de har foreslått og dels gjennomført, og alt sammen har vært valset gjennom mot både fagfolks og andre involvertes anbefalinger og ønsker. Slik er det altså også i dag å være såkalt folkevalgte! Det er m.a.o. politikerne selv som velger hva de vil gjøre – gjerne mot sine velgeres vilje. Vi ser det rikelig både fra Stortinget og Regjeringen og fra Bystyrene/Byrådene i f.eks. Oslo og Bergen. Man kan vel egentlig kort si – og med rette – at psykopatene herjer fritt trass i folkets protester!

I verdikonservatismens navn vil Regjeringen – med Høyre i spissen – gi bort landets verdier trinn for trinn. De smug-innmelder Norge i EU via bakdøren. Mer og mer skal styres og bestemmes fra utlandet – i første rekke fra Brussel. Oslo holder visstnok på å melde seg ut som Norges hovedstad. Mye har allerede blitt overlatt til EU, og EØS-påleggene og Schengen-avtalen styrer store deler av Norges frihet – stikk mot både Grunnloven og andre lover. OECD’s hjernetomme (og hjerteløse) byråkrater har foreslått at norske gifte pensjonister kan klare seg med betydelig mindre enn de er berettiget til, og den norske Regjeringen sier ja og amen, samtidig som de drysser ut milliarder til såkalt bistand og vil øke innvandrertallene og dermed kriminaliteten og trygdeutgiftene.

Nå trues vårt arvesølv – vannkraften – til «utflagging» – noe som må stoppes med alle lovlige midler! Vårt jernbanesystem er allerede oppsplittet og har fått redusert sikkerhet og service.  Vi trues også her av utenlandske selskaper til såkalt konkurranse (les nedlegging av NSB på sikt). Busselskaper, drosjenæringen og lastebilnæringen trues av useriøse utenlandske konkurrenter. Posten er for lengst for en stor del ødelagt og mer ødeleggelse er planlagt fra Samferdselsdepartementet. Vi har f.eks. fått Postnord som har blitt et betydelig problem for mange mottakere her i landet.  Kort sagt: Verdikonservatismen går fremover under falskt navn med Høyre i spissen og partiets allierte som et jublende haleheng. Jeg har sagt det før, og sier det igjen: Jeg er faktisk glad for at jeg ikke er ung i Norge i dag. Den fremtiden mennesker under 50/60 har i vente i Norge betakker jeg meg for å oppleve selv!