Øst-europeiske tyveribander herjer mer og mer i Norge

Publisert 1.4.2019
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vårt Schengen-medlemskap må snarest mulig opphøre! Øst-europeiske tyveribander herjer over omtrent hele landet og stjeler påhengsmotorer, verktøy, elektronisk utstyr, etc. etc. i stort antall. De står også bak en rekke ran av bl.a. eldre mennesker i deres hjem. Dette skal vi altså måtte finne oss i grunnet de siste regjeringenes slepphendte og direkte hodeløse politikk. Det var regjeringen Gro Harlem Brundtland som startet elendigheten ved å trekke Norge inn i den verste katastrofen for landet siden 2. verdenskrig. Galskapen er fulgt godt opp både med Stoltenberg-regjeringen og ikke minst Solberg-regjeringen. Noen i de øverste politiske kretser – både forhenværende og nåværende – bør kunne stilles til ansvar for hvordan situasjonen er blitt!

Hver gang noen av bandittene tas, opplyser politiet at flere av dem har vært utvist fra landet både en og flere ganger. Likevel har de tydeligvis fritt spillerom begge veier over våre grenser. Kontrollen ser ut til å være noe bortimot null! Det er kanskje vanskelig å forestille seg at regjeringen Solberg foretar seg noe. Høyres drøm er jo å lure Norge inn i EU, og EØS-avtalen medfører en omtrent non-stop godkjenning av alskens mer eller mindre meningsløse pålegg som er blitt norsk lov. Hvorfor drar ikke hele Stortinget til vår nye hovedstad Brussel?  Stortinget er jo bare en lønnsom tidsfordrivklubb, hvor de fleste av de såkalte folkevalgte er borte både under debatter og voteringer.

La Trygve Slagsvold Vedum og hans parti få større makt. Han har i hvert fall vist vilje til å gjøre noe med våre Grunnlovs-stridige medlemskap, og står pr. i dag klart frem som Stortingets beste hode. Skal vi har noen mulighet til å få ned den jevnt økende kriminaliteten her i landet, er det første som må gjøres er å få Norge ut av Schengen-samarbeidet! Så langt har dette vært en ulykke for landet!

Wilfred Høsteland