På kollisjonskurs med velgerne

Publisert 5.3.2018

Av Wilfred Høsteland
Arkivfoto: Sfm.no 

Det har vel neppe noen gang vært så mye politikerforakt som i vår tid. Det gjelder så vel overfor Stortings- og regjerings-politikerne som dem som sitter i bystyrer/byråd – spesielt i Oslo og Bergen. Vår tids politiker-generasjon aner ikke at det er valgt inn av folket – at de er valgt inn for å være folkets/velgernes tjenere. Hvis de vet det, gir de i hvert fall blanke blaffen. Og det er vel neppe noen tvil om at det i løpet av de siste rundt 10 årene har blitt begått flere løftebrudd og kuvendinger enn noen gang tidligere blant politikerne. Nå har vel kanskje ikke tilliten til politikerne tradisjonelt aldri vært helt på topp, men nå ser det egentlig ut til at denne tilliten nærmer seg nullpunktet!

For å begynne med Stortinget og regjeringen Solberg. Fra tidligere tider ble vel partiet Høyre forbundet med et talerør for mindre makt fra politikerne. Fremskrittspartiet ble forbundet med det de egentlig ble opprettet for – å redusere skatter og avgifter og offentlig inngripen generelt. Ikke noe av dette fungerer lenger fra noen av disse partiene. De handler på tvers av folkets ønsker og krav med en bedreviten-oppførsel som savner sidestykke i historien. Høyres overvalsing av det klare folkeflertallets ønsker og meninger i forbindelse med Høyres etter hvert mange så kalte reformer, har satt sinnene i kok, og skapt svært mye frustrasjon landet over.  Man kan vel helt trygt si at ikke en eneste av disse «reformene» er nødvendige. Det vitner heller om en psykopatisk politikk, og hvor det først og fremst er om å gjøre å vise makt eller handlekraft for en hver pris uansett den totale mangelen på konsekvensanalyser for hver «reform». 

Høyre med Erna Solberg i spissen, opptrer som et diktatorisk parti med totalt forakt for demokrati og folkemening. Og FrP er blitt et kraftløst haleheng til Høyre – et marionett-parti som styres av Høyre, og som verken har mot eller vilje til å stå opp for sitt eget program og sine egne løfter. Og nå har også mikropartiet Venstre trådt til med sine meningsløse krav – som de endatil er i ferd med å få gjennom – også mot den klare folkeviljen. Man må også være oppmerksom på at Høyre også går i spissen for å snik-innmelde Norge i EU via bakdøren, ved å gradvis gi bort makt og myndighet over vårt arvesølv til utlandet! Partiet har tydeligvis ikke lenger noen nasjonalfølelse. Brussel, Schengen og OECD m.fl. tar sammen over som en erstatning for Oslo som hovedstad – våre såkalte folkevalgte viser vilje til å gi fra seg makten til andre nasjoner. Slikt kan med rette kalles landsforræderi!

Lokalt, i Bergen og Oslo, er ikke Arbeiderpartiet bedre. Der belastes den jevne borger med helt uhørte ekstrautgifter både m.h.t. bompenger og eiendomsavgift. Mange sliter økonomisk, men det påvirker selvsagt ikke AP – som i før i tiden (!) var folkets parti – de svakes forsvarer. Men det er lenge siden! Arbeiderpartiet menger seg med det meningsløse partiet kalt Partiet de grønne – som vel er så grønn politisk som det bare er mulig å bli! De har jo ingen politikk – bare et sykelig bilhat og fantasier om døde byer hvor folk bare skal kunne ta seg frem på sykkel og til fots. Ingen byer overlever en slik virkelighet som forhåpentligvis ikke kommer – selv om det for tiden ser ut til å gå i denne vanvittige retningen. Her kan våkne velgere sette foten ned ved kommende kommunevalg!

Jeg, og mange med meg, konstaterer at det pr. i dag kun er Senterpartiet med Slagsvold Vedum i spissen som viser fornuft blant de partier som er representert på Stortinget.  Kystpartiet hadde også i dag vært en god medisin på Stortinget hvis de hadde hatt noen representanter der.