Til dere på Stortinget som stjeler penger fra gifte og samboende ”lønnsmottakere”!

Publisert 8.11.2017

Av Samfunnsmagasinet
ved ansvarlig redaktør Jan Hansen (NJ/Frilans)
Foto: Cololurbox

Til Stortingets president
og angjeldende representanter!

Dere skulle nå – alle sammen, være meget godt kjent med saken som gjelder den helt klart lovstridige samordningen av grunnpensjoner for gifte og samboende pensjonister og trygdemottakere, og som i dag er vanlige ”lønnsmottakere” og ”beskattes” der etter. Samfunnsmagasinet antar at dere i de partier som har hovedansvaret for dette, også var fullt klar over hva dere foretok dere i 2014 da grunnlovens § 98 ble endret. Men det kan dere ikke ha vært, ikke all den stund dere lar urett og forskjellsbehandling av disse mennesker få fortsette, slik at den norske stat kan fortsette sitt gjennom råtne pengetyveri av nevnte grupper.

Som om våre slitere, som nå skulle nyte godt av de goder de selv har vært med på å opparbeide og innbetale – gjennom et langt arbeidsliv, ikke lenger er verd noe som helst. Uretten og selve urettferdigheten som disse menneskene utsettes for, framkommer også i selve intensjonen med ”lov om samordning”. Samfunnsmagasinet spør igjen om dere alle er stolte over pengetyveriet som dere er ansvarlige for, blir begått av staten – hver eneste måned, da også sett opp mot grunnlovens § 98? Er dere alle sammen forresten klar over lovtekstens betydning – i praksis, eller er dere det ikke? Vi i Samfunnsmagasinet spør videre om hva man skal med en paragraf i selveste grunnloven, og som de som foretok endringen, heller ikke respekterer?

Fortsatt har heller ikke et eneste sentralstyre for de ansvarlige partiene for dette gjennom råtne pensjonstyveriet, besvart sfm.no sin henvendelse. Det hele er bare så utrolig feigt og arrogant. De viser alle sammen en total mangel på respekt for landets eldre mennesker, trygde- og pensjonsmottakere som er gifte eller bor sammen. Statsminister Erna Solberg sitt stadige gnell om at ”vi tar vare på hverandre”, er blitt en gigantisk floskel uten sidestykke. Det er altså alltid av våre egne man skal ha det og alltid får det. Er dette noe Stortingets president også er stolt over? Samfunnsmagasinet har igjen kastet hansken. Hvem av dere på Løvebakken er voksen og tøff nok til å plukke den opp? (Vi spør også vår rikspresse om det samme, eller kommer det ikke gifte eller samboende pensjonister fra disse kretser?)