På tide å stoppe mobbere og volds-utøvere i skolene fysisk!

Publisert 21.06.2024
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Den frie barneoppdragelses-eliten har for lengst spilt falitt, som svenskene for lengst har gjort med den omstridte «Aga-lagen» for flere år siden.

Det går ikke en eneste dag (i undervisningstiden) uten at noen blir mobbet og utsatt for fysisk vold i norske skoler. Dette gjelder også lærere. Nå tar man til ordet for at lærere skal få tillatelse til å stoppe mobbere og voldelige elever fysisk. Noen er skeptisk og mener at det er å gå for langt. Det er det overhodet ikke slik utviklingen har gått. Og mye takket være «forståsegpåere» som fortsatt ikke synes å ha skjønt at det må settes meget klare grenser for enkelte – fysisk, dersom ikke vanlig tilsnakk hjelper.

Skal elever som oppfører seg skikkelig og ønsker fred og ro i klassene for å få lært noe, bare måtte finne seg i å bli mobbet, til tider også slått av andre elever som åpenbart ikke kan ha lært mye om hvordan man oppfører seg på både skoler og ute i samfunnet for øvrig. Vi får stadig høre at «i noen tilfeller skyldes mobbingen og volden ulike kulturer». Den type unnskyldning er helt på jordet å komme med. La det dog være meget klart at å stoppe voldsutøvende og mobbende elever fysisk, ikke handler om utøvelse av ren mishandling fra lærerpersonalets side.

Det må være tillatt å utføre en meget klar fysisk markering overfor den eller de elever som tråkker langt over streken, og som åpenbart ikke skjønner hvor grensene går. Så må også mange av dagens foreldre følge bedre med på hva barna deres driver med, og ikke minst lære dem at mobbing og voldsutøvelser overfor andre er helt uakseptabelt. Å forsvare seg i en gitt situasjon er noe annet. Knivstikkende ungdommer må tas meget hardt, og de må få en passende straff som merkes i lang tid. Så kanskje de også en dag lærer at den type feighet og alvorlig kriminalitet, utøver man ikke overfor andre bare for å vise seg tøff.

Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
Tidligere voldsutsatt barnehjemsbarn.