Parkeringsvakter bedes holde fingrene borte!

Publisert 4.5.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Olav Martinussen

Hvilken kroppsdel tenker de med? Politiet i Oslo – og kanskje også andre steder – beklager seg over å måtte jobbe med parkeringsbøter utskrevet av parkeringsvaktene. Nå vet vel de fleste – bilister eller ikke – at en del av disse vaktene er noe nidkjære i jobben, for å si det forsiktig. Så en del av dem tyder på å være en noe spesiell type mennesker på visse måter. De mangler da tydeligvis vurderingsevne når det gjelder hva som er mest viktig – om utrykningskjøretøyer kan få lov til å parkere der det er mest hensiktsmessig og nødvendig, for å kunne utføre sine særdeles viktige samfunnsoppgaver på beste måte. Ja det kan handle om liv eller død i mange tilfeller.

Dette ble også understreket fra politi-hold, – at politibilene i mange situasjoner må settes «ulovlig» nettopp for å klare oppgaven på beste og mest betryggende måte. Hvis parkeringsvaktene ikke forstår og respekterer det, bør de finne seg en annen jobb jo før jo bedre! Det er selvsagt politiet selv som må vurdere hvor det i enhver situasjon er mest hensiktsmessig å plassere bilene.

Så vidt jeg husker har der også forekommet tilfeller at både ambulanser og brannbiler er blitt bøtelagt for feilparkering. Da må man med rette kunne etterlyse vettet til dem som skriver ut bøtene. Så vidt jeg vet finns der klare retningslinjer for parkeringsvaktene i forhold til utrykningskjøretøyer – selv om det faktisk burde være helt unødvendig. Det er noe som heter sunt bondevett – noe ikke alle ser ut til å være i besittelse av!

Politiet og deres fagforeningsleder uttalte i nyhetssendingene 30.april og 1.mai at dette nå ville bli tatt opp med Justisdepartementet fordi situasjonen er helt absurd og uholdbar. Og det kan vel ethvert oppegående menneske skrive under på. Jeg trodde ikke at noe kunne slå ut vitsene om Molboland, men nå er de jammen slått ut av virkeligheten – i Norge! Det måtte jo være i Norge! Så parkeringsvakter: Hold fingeren borte fra utrykningskjøretøyer – prøv å bruke vettet litt! Dere får neppe ekstra bonus for å skrive ut slike idiotiske bøter. Det er faktisk bedre å tenke med hodet enn med den kroppsdelen man sitter på!