Partier for mer kriminalitet og lovløshet?

Publisert 24.6.2018
Av Wilfred Høsteland
Illustrasjonsfoto: Colourbox 

Det er en skremmende fremtid vi går i møte når dagens ungdomsparti-medlemmer i flere partier går inn for legalisering av narkotiske stoffer. Venstre var så vidt jeg husker først ute med forslaget – og ikke bare ungdomspartiet, og nå har Unge Høyre også gått inn for det samme. Nå er det vel slik at narkotikabruk adskillige ganger gjennom årene har vært brukt illegalt i de såkalte finere kretser – som i første rekke har vært arrangert av Høyre. Der fant man visstnok først en del personer som klarte å skaffe narkotika – der hadde de (og har de vel) ekstra gode muligheter til å få tak i slikt gjennom forretningsforbindelser både i inn- og utland. Man hørte ganske ofte visse rykter – allerede for mer enn 20 år siden – hvordan narkotika ble brukt i disse såkalte finere kretsene. Finere? Det er vel ofte slik at jo finere jo råtnere.

Erna Solberg var raskt ute og uttrykte motstand mot ungdomspartiets forslag. Så er det – inntil videre – erklært uønsket fra moderpartiet. Men så vidt vites har ikke Venstre gått tilbake på sitt tidligere forslag – som endatil kom fra moderpartiet! Hva skal man tro om slike partier?  At ansvarlige mennesker tør å stemme på slike politikere er mildest talt helt utrolig. Men Venstre går jo trutt og jevnt tilbake – sikkert fordi partilederens tabbekvote for lengst er ute.  At dette partiet fikk foten innenfor regjeringen, er jo et skoleeksempel på et demokrati i forfall. Å være dels under sperregrensen, og likevel komme i regjering vitner vel helst om en blanding av maktsyke fra Venstres side og panikk fra den opprinnelige regjerings-koalisjonen for ikke å sitte trygt nok i visse sammenhenger.

Det skal bli svært spennende å se – når Høyres og Venstres broilere begynner å holde sin inntreden på Stortinget. Og det kan vel snakkes om redsel og gru når de samme en gang havner i regjering! Norge har opplevd en sterkt økning i volds- og vinnings-kriminaliteten siden Gro Harlem Brundtland & Co. lurte landet inn i Schengen-samarbeidet. Med en eventuell legalisering av narkotika om noen år, blir der vel også en enda mer tankeløs politikk også fra regjeringshold – de blir vel ikke mer avholdende der heller?!