Pasient-taxi er blitt en skandale

Publisert 27.8.2021
Illustrasjonsfoto: Wikimedia

For noen helse-foretak er sparing tydeligvis det viktigste – ikke hvordan pasientene får det. Og det er vel også ganske klart beviselig at pasient-taxi tjenestene langt fra får de tilskudd som trengs. Her er litt personlig erfaring fra Bergen.

Da ordningen ble innført var det Bergen Taxi som hadde pasient-kjøringen. Det fungerte perfekt. Presis henting av pasientene og hyggelige lokalkjente sjåfører som ytet topp service/hjelp overfor sine passasjerer. Ikke særlig venting for retur etter sykehus/legebesøk. Her ble tradisjonene videreført fra den gamle gode Drosjebilsentralen som startet sin virksomhet i Bergen for over 100 år siden. Hva Bergen i dag – med ca. 300.000 innbyggere – skal med 6 taxi-selskaper, er uforståelig, men det er en annen historie. Den sittende regjeringen er jo i full gang med å ødelegge taxi-næringen i Norge – piratkjøring er jo nærmest anbefalt av det Høyrestyrte Samferdselsdepartementet.

Dessverre er pasientkjøringen et tilbud som med noen års mellomrom settes ut på anbud. Egentlig er der enighet om hos de forskjellige taxi-selskapene at fortjenesten er for dårlig – noe mange sjåfører beklager seg over. Det går også ut over servicen. Ved siste anbud, ble det Norges Taxi og Christiania Taxi som vant i Bergen. Bergen Taxi kunne forståelig nok ikke gå så lavt at det nærmest ble en slags veldedighet. Sjåførene skal også ha en anstendig inntekt – noe de helt klart ikke har med pasientkjøringen. La meg komme med noen hendelser fra Norges Taxi’s pasientkjøring i Bergen:

Undertegnede har selv mistet flere sykehus/lege-timer da taxien aldri møtte opp. Man må som kjent betale for timer man ikke møter opp i, og det burde da være en selvfølge at f.eks. Norges Taxi betalte for tapte timer og dermed tapte penger.

Jeg har opplevd å sitte i to av Bergens sykehus å vente på retur-taxi i opp til 2-1/2 time! Eks.: Taxi blir bestilt i resepsjonen eller pasienttaxi-kontoret. Etter en ½ time purrer jeg på den og gjør oppmerksom på at der står et titalls ledige taxier utenfor sykehuset. Etter enda en halv time purrer jeg igjen. Jeg får bekreftet at taxi nr. xxx er på vei. Etter enda en halvtime er den enda ikke kommet, og purres igjen. Da får jeg (ved flere anledninger) svar at «sjåføren ville ikke ha turen likevel og er kjørt hjem»!! Det måtte jeg altså selv ringe for å få vite – jeg skulle selvsagt blitt uoppfordret underrettet om situasjonen. Og når der endelig dukker opp en taxi, og jeg forteller sjåføren at jeg har ventet i 2-1/2 time, svarer han (også ved flere anledninger) at han fikk turen for 10 minutter siden! Enten lyver sjåføren eller så lyver dem som bestiller taxien.

Jeg har også opplevd følgende ved 3 anledninger: Etter gjentatte purringer, kommer en bil. Sjåføren kommer inn i venterommet og spør etter mitt navn. Greit. Utenfor spør jeg ham hvor taxien er – jeg ser ingen taxi noe sted. «Det er denne», svarer han, og geleider meg bort til en sivil personbil uten taxi-kjennetegn og uten taximeter! Vel, som innehaver av frikort eller at jeg bare skal betale en liten egenandel, bryr jeg meg egentlig ikke så mye om hva han tar for turen totalt. Det er hans ansvar. Jeg ringte dagen etter til fylkets kontor for persontransport, som henviste meg til politiet;- «Det er en politisak», fikk jeg beskjed om!

Noen av sjåførene er svært dårlig kjent i Bergen og omegn. Bergen Taxi lærer sine sjåfører opp på en helt annen måte enn f.eks. Norges Taxi. Bergen Taxi’s sjåfører blir testet på langt grundigere måter m.h.t. både kjentmannsprøven og alminnelig service og behandling av sine passasjerer. Her har de andre selskapene mye å lære av Bergen Taxi. Et problem som mange klager over, er at f.eks. Norges Taxi’s og Christiania Taxi’s sjåfører i alt for stor del ikke behersker norsk godt nok til å verken bli forstått godt nok eller å gjøre seg forstått godt nok. Eldre passasjerer har nok størst problemer med dette. Majoriteten av sjåførene til disse to selskapene er afrikanere eller fra forskjellige land i Midtøsten. De behersker ofte norsk svært dårlig. Man har rett til å stille betydelig større krav til mennesker som er i et service-yrke!

Og jeg tror ikke der er noen tvil om at noen av disse sjåførene spekulerer i unødvendige omveier for å tjene noen ekstra kroner. Jeg har opplevd eksempler på slikt flere ganger. Hvis jeg bemerker at – «hvorfor kjører du denne veien og rundt der-og-der…? – er det for å tjene litt ekstra…? – har jeg spurt. Da forstår sjåførene tydeligvis hva som sies for da stammer de klart litt nervøst tilbake — «nei-nei-nei—jeg prøver ikke på noe slikt!»

Før pandemien kom, ble der praktisert såkalt samkjøring. D.v.s. at når en pasient skulle hentes enten hjemme eller hos lege/sykehus, ville dem som styrer det hele vente lengst mulig for om mulig å samle opp flest mulig pasienter/passasjerer som skulle i samme område og som da kunne dyttes inn i samme taxi. Det endte i mer enn halvparten av mine erfarte tilfeller at når taxien endelig kom – gjerne etter 1-2 timer, spurte jeg sjåføren om han skulle hente flere? Svaret var som regel – «nei det er bare deg!» Da hadde jeg altså satt i timer «forgjeves» for om mulig å få medpassasjerer! Her skulle det altså om mulig spares og spares til den hensynsløse overfor passasjerer/pasienter! Snakker om hensynsløst molbo-system!

Vi er svært mange som har klaget utallige ganger til Helse Bergen/Pasient-taxi på dagens svært dårlige ordning. Her florerer upåliteligheten så det monner, og etter minst 3 år med bl.a. Norges Taxi, unnskyldes det fremdeles med «innkjøringsproblemer»! Det får da være grenser for hvor lang tid slike problemer består. Vi håper alle at Bergen Taxi snarest mulig er tilbake i pasient-kjøringen, men forståelig nok er ikke alle sjåførene så interessert ut fra ordningens klart lave takster. Både bevilgende myndigheter og Pasienttaxi må begripe at her må der sprøytes inn mer penger. Man kan ikke fortsette lenger å gamble med syke mennesker som må vente i timevis grunnet sjåførenes negative holdninger og systemets klare ineffektivitet.

Det er på høy tid at de rette myndigheter nå ordner opp i galskapen – Norge mangler ikke penger. Da får heller Erna & Co. Skattlegge rikingene mer igjen for slik å skape mer rettferdighet også overfor oss pasienter – hvis der ikke kan skaffes penger på andre måter!!

Pasient i Bergen.

Redaktørens kommentar: «Det er blitt meget bedre innen norsk helsevesen» har Erna Solberg & Co hevdet ved flere anledninger. Jammen sa du smør og mente flesk. AHUS (Akershus Universitets Sykehus), bestilte nylig en henting og kjøring av en pasient fra sykehuset til Nordre Follo. Normalt tar en slik kjøretur 35 minutter. Pasienten ble satt opp til henting kl. 16.00. Ca. 15 minutter før selve hentingen, hadde pasienten fått god hjelp til å pakke av sykehuspersonale. Så var det å sitte å vente i en lånt rullestol.
 
Klokken begynte å gå. Det gikk først en halv time og ingen taxi dukket opp. Kl. 17.00 hadde taxien fortsatt ikke dukket opp. Først kl. 17:50, altså 1 time og 50 minutter senere enn avtalt hentetid, kom taxien. Det må man si er en fantastisk logistikk. Da sjåføren ankom pasientens bosted syd for Oslo, kunne han fortelle at han først måtte kjøre en pasient fra Oslo til Elverum i tidligere Hedmark Fylke. Han fortalt også at de manglet både biler og ansatte.

En transportør som har en kontrakt med den offentlige helsetjenesten, må skjønne at det følger at ansvar med en slik. Transportøren må forstå at en pasient ikke kan bli sittende å vente i nesten 2 timer. Det er fullstendig uhørt. Det er Ikke så rart at sykehusenes helsepersonell, pasienter og pårørende blir både frustrert og forbannet. Slik kan det gå når alt skal ut på anbud, og selvsagt være billigst mulig for vanlige folk. Ansvaret med å oppfylle transportforpliktelser iht. inngåtte kontrakter, ja, det ser det ut for å ikke være så veldig nøye med: Bare det raser inn med offentlige midler til grådige eiere. Red.