Påstanden om stigende havnivå

Publisert 09.10.2019
Foto: Colourbox

Dette er en påstand som miljøaktivister påstår. Alle som har lært litt om verdensrommet og planeter, vet at dette med planeter, solen, og månen har innvirkning på været og klimaet. Lenge før vi mennesker kunne telle, ca, fem hundre år før Kristus, så var havnivået merkbart høyere enn nå. Dette har nok ikke Al Gore fått med seg kan jeg se.

Om havnivået skulle forhøye seg så vil dette gå merkbart ut over Ormen Lange-anlegget, ett av Norges største gassanlegg. Hvorfor tok man da ikke høyde for havstigningen da man anla dette enorme anlegget på øya Gossen i Aukra kommune? Hva med Sture-terminalen i samme slengen eller Kårstø? Hadde man den kunnskapen allerede da, hvorfor ikke finne et høydedrag å anlegge disse på om havnivået skulle stige så mye som man antyder?

Den gangen dette ble realisert, så hadde allerede Al Gore ment at havnivået kunne stige radikalt. Kan man nå si at noen har fremmet en stor bløff slik at dette har satt aktivister i sving for klimaet? Mye vær har man hatt i alle tider, og dette har sammenheng med sol, måne og jord, og deres plassering i solsystemet vårt til enhver tid. Dette har vi lært, vi som er litt opp i alder nå, og det burde også andre ha lært seg, men dette ser det ikke ut for.

Man hører på såkalte «lærde» (som til og med har vert og tråkket på månen). Da snakker man om USA. Å se at dette går i sykluser, det ser man ikke. Men at vi foretar oss handlinger som kunne være unngått på noen områder, kan man nok være noe enig i. Forurensning et stikkord. Da stilles det et nødvendig spørsmål om hva og hvordan man skal bruke energi i fremtiden, om man da ikke kan fyre med ved?

Hvorfor vokste det palmer på Svalbard en gang i historien når man har funnet fossiler av dette?? Altså: Det må bety at varmen har eksistert der før(?) istiden, eller? Hele den nordlige halvkule, det vil si godt nord for Middelhavet – i alle fall, var jo dekket med is som smeltet. Hvor sakte smeltet denne, eller hvor fort? Det har ingen forklart oss, bare at det skjer nå også? Altså, det som i dag smelter er jo bare restene av denne? Er det da slik å forstå at palmevekster nå er på vei tilbake i nordlige strøk?

Hvordan kan det da i så tilfelle bli en høyere vannstand i havet? Hva da med Hydro på Sunndalsøra og andre fjordarmer man har denne industrien? Vil den kollapse? Hva med våre skipsverft som man mener å bruke til elektrifiserte båter som man skal bygge? Vil ikke da disse verftene ligge farlig nær hav-vannstanden for å få bygget disse, særlig når vannet stiger mer enn man kan tenke?

Vil ikke dette få noen konsekvenser man ikke tenker over når man uttaler seg, og som man gjør ved at havnivået da stiger med flere meter ut fra påstander? Her skjønner man at noen forsnakker seg grundig? Hva da med landbruksarealer? Da vil mange slike også havne under dagens havoverflate og da går dette ut over matproduksjonen som igjen gir problemer? Her er det mye man kunne nevnt, men man ser nok at her er det noe som ikke stemmer helt.

Ellinor Nerbø