Penge-pandemien fra Norge fortsetter mens folk fryser og sulter

Publisert 4.12.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vi nærmer oss slutten av et år som har vært og fortsatt er meget tøft og anstrengt for ganske mange mennesker i den søkkrike norske nasjonen vår. Statsbudsjettet for 2024 er akkurat i havn. Men gir dette folk flest bedre tider? Ikke ved første øyekast.

Løftene som ble et svik?

Da det i forbindelse med stortingsvalget i 2021 ble ropt ganske høyt fra vår nåværende statsminister fra Arbeiderpartiet at «nå er det vanlige folks tur», så var det mange som håpet på at mye ville endre seg til det bedre for folk flest.

APs eget fotfolk hadde klokketro på ordene og løftet fra sin store leder. De jobbet baken av seg for å få folk flest til å stemme på dem. I dag sitter mange av dem igjen med både skuffelse, vrede og sinne. Hvorfor? Jo, fordi både leder og sentralledelsen har latt være å lytte til fotfolket i sitt eget parti, noe APs tidligere ledere som bl.a. Trygve Bratteli og Oddvar Nordli derimot alltid gjorde.

Penge-pandemien fortsetter

Og mens mange mennesker i landet nå fryser og er henvist til matstasjoner for å få noe på bordet, så fortsetter den norske penge-pandemien (spredningen). Millioner på millioner raser ut av landet, til og med som «U-hjelp» til land med god nok økonomi. Og for ikke å glemme alle millionene som allerede har gått til diverse «foundations», også til statsledere med gull i munnen, store palasser og egne private jetfly, og samtidig som landets egne borgere sulter.

De vanvittige strømprisene som fortsatt rir det norske samfunnet, skyldes i hovedsak ACER-avtalen, EØS-avtalen og strømeksporten i flere retninger. Strømbørsen Nordpool koser seg selvsagt. Nå er det mye «pæng» å hente hos nordmenn flest som allerede sliter kraftig med sin økonomi. Strømstøtten «tilbakebetalingen» er altfor liten.

Pressen har sviktet i viktig sak

Mens sfm.no gjentatte ganger har oppfordret våre politikere til å få økt skattefradraget for særlig boliglån, så har den norske rikspressen sviktet totalt. Den har fortsatt ikke nevnt en slik viktig sak med ett eneste ord. Det ser vi i sfm.no på som et rent svik. Rikspressens stadige oppfordringer om «å vise solidaritet», framstår derfor i dag som både latterlig og rett ut sagt patetisk.

Norsk rikspresse har riktignok skrevet en del om dagens fattigdom i Norge, likeledes om antatte årsaker. Men hvorfor har den ikke åpnet munnen om noe så viktig som rentefradraget? Er det fordi at det var sfm.no som skrev om saken aller først? Eller: Er det av ren redsel for å miste goodwill hos de folkevalgte? Eller: Er vår rikspresse redd for å miste årlig pressestøtte?

Er ikke vår rikspresse lenger fri, objektiv og helt uavhengig som den stadig hevder? Det er fullt lov å stille flere spørsmål. Flere norske journalister (som nå er pensjonister), har på sosiale medier (bl.a. Facebook), gitt kraftig uttrykk for ren misnøye med sine tidligere arbeidsgivere. NRK er vel den presse-institusjonen som har fått aller mest pepper fra eks. ansatte. Det bekrefter igjen det sfm.no tidligere har hevdet at friheten til norske journalister, fortsatt er ganske innskrenket. Så snart de blir pensjonister kommer den nakne sannheten fram i lyset.

Jan Hansen
Frilansjournalist
Medlem av Norsk Journalistlag/frilans