Pensjonister, fattige og trygdede trenger ekstra penger til jul

Publisert 16.11.2023
Foto: Colourbox

Norske pensjonister og uføretrygdede må ikke glemmes i en vanskelig førjuls-dyrtid for det norske folk. Det er skuffende at stortingsflertallet ikke vil gjøre nødvendige endringer når det gjelder underreguleringen av pensjonen til nordmenn som lider og sliter.

Derfor er det å håpe at våre stortingspolitikere åpner sitt hjerte og gir en julegave på minimum 5 tusen kroner ekstra til alle nordmenn som sliter. Alle vet at det vil koste  penger å kompensere for manglende kjøpekraft og økte priser. Derfor blir det spennende å se om stortinget og regjeringen nå i slutten av 2023, vil vise politisk handlekraft og bevilge noen ekstra tusenlapper til alle som sliter i julegave.

Jeg håper virkelig at det nå tverrpolitisk kan fattes nødvendige vedtak som gjør julen i år blir litt lettere økonomisk en det vanskelige året 2023. Adventtid er ventetid og jeg håper at folk som i dag sliter ikke må vente forgjeves, men vil bli hørt ved at det bevilges statlige penger til alle nordmenn som sliter.

Grethe Olsen
Kleppelista i Agder