Pensjonistpartiet vil nå aksjonere på de videregående skolene i Trøndelag

Publisert 5.2.2024
Foto: Sfm.no

Det en generell regel at politiske partier må sende skriftlig søknad dersom de vil drive informasjonsvirksomhet på de videregående skolene i Trøndelag. Nå er det full krangel mellom Unge Høyre og AUF om verving og aksjoner på skolene i Trøndelag for å verve nye medlemmer og saken kommer opp i fylkestinget fra Høyre. Hva med oss i Pensjonistpartiet som ikke engang får være med på skoledebattene før valgene?

Nå sitter ikke vi i Pensjonistpartiet og ser på denne diskrimineringen lenger og partiet vil oppsøke de videregående skolene i Trøndelag for å få partiet kjent blant ungdommene. Målet er selvfølgelig også å få nye medlemmer samt få mulighet til å bli med i skole- valgdebattene til stortingsvalget 2025.

Utdanningsdirektoratet har snakket med ungdomspartiene, Elevorganisasjonen og LNU om erfaringene deres med skolevalgene de siste årene. På bakgrunn av tilbakemeldinger, anbefaler Utdanningsdirektoratet at kun ungdomspartiene kan stille med paneldeltakere i skolevalgene. Pensjonistpartiet har ikke ungdomslag  i dag.

Som Gruppeleder i Trøndelag fylkesting oppfordrer jeg derfor ungdom til å melde seg inn i Pensjonistpartiet med tanke på å få etablert en skikkelig ungdomsorganisasjon. Pensjonistpartiet vil arbeide for både de eldre og de yngre grupper i vårt samfunn, med særlig vekt på de svakere gruppers situasjon.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting