Pensjons diskrimineringen av eldre må stoppes

Publisert 1.4.2019
Foto: Sfm.no

Pensjon skal etter Demokratenes mening sikre muligheten til en verdig pensjonisttilværelse og en økonomisk trygghet i alderdommen til alle nordmenn. Folketrygden skal omfatte pensjonsytelser til alle medlemmene av folketrygden ved oppnådd pensjonsalder. Pensjon fra folketrygden skal bidra til å sikre at alle får mulighet til en verdig alderdom.

Pensjonsrettigheter opptjenes gjennom innbetaling av premie til folketrygden. Premien skal deles mellom arbeidstaker og – giver. Den enkelte kan selv velge tidspunktet for å ta ut opparbeidet pensjon etter fylte 60 år. Pensjonsytelsen skal stå i forhold til innbetalt premie og opparbeidede rettigheter.

Det skal fastsettes en minsteytelse som alle har rett til etter fylte 67 år – også de norske som ikke har vært i arbeid eller/og innbetalt premie. Pensjonisten kan velge å ta ut den delen av sin oppsparte pensjons formue, som overstiger garantipensjonsnivået, som en engangsutbetaling – beregnet med utgangspunkt i en på forhånd fastsatt levealder for hvert årskull. Løpende pensjoner ytes livet ut. Demokratene godtar ikke avkortning av opparbeidet pensjon på grunnlag av inntekt, sivil status, eller boforhold.

Demokratene vil derfor fjerne den dypt urimelige avkortningen av grunnpensjonen/garantipensjonen til gifte og samboende pensjonister. Det er uakseptabelt at ny folketrygd gir avkortning av garantipensjonen til pensjonister med lav ytelse, mens de med høyere ytelse ikke får avkortning. Demokratene mener pensjonistene skal ha den samme kjøpekraftsutvikling som de yrkesaktive og godtar ikke dagens underregulering med 0,75 prosent av løpende pensjoner.

Demokratene finner det umoralsk at mennesker uten tilknytting til landet kan få bedre økonomiske forhold enn de som har tilknytting til Folketrygden gjennom et langt liv. Demokratene mener at landets borgere, de som har slitt, som har strevd, de som er skadet i yrkeslivet, som har gjort sin plikt også skal få sin rett. Derfor vil Demokratene kjempe for de eldre i samfunnet. De skal kunne nyte godt av sine mange år av bidrag. Denne diskriminerende politikken av eldre, vil opphøre hvis Demokratene får bestemme.

Vidar Kleppe
Tidligere stortingsrepresentant
Politisk nestleder for Demokratene

Redaktørens merknad: Det er jo et stort paradoks at også gifte pensjonister straffes økonomisk i et land som hevder å bygge på kristne grunnverdier. Det virker ikke som at selv KrF’erne er klar over sin hyklerske medvirkning til pensjonstyveriet. Det hele er en stor skam. Red.