Pensjonstyveriet må stanses – nå!

Publisert 8.1.2021
Foto: Colourbox

Aller først vil vi i sfm.no få påminne enhver politiker om at dere er valgt av folket – for folket, naturligvis. Så la oss ha det som utgangspunkt. Det betyr at dere alle også er pliktig til å påse at norske lover og regler overholdes, videre at de ikke på noen måte kommer i konflikt med hverandre, eller er til gunst for noen – som for staten i dette tilfelle, og til ren ugunst for andre – som for gifte og samboende pensjonister.

Landets enslige pensjonister har i alle år fått utbetalt en grunnpensjon på 100 % av grunnbeløpet. Det skulle bare mangle at de ikke skulle få sin individuelle rettighet. Ektepar og samboere derimot, får fortsatt 90 % av det samme grunnbeløp. Denne helt klare ulovligheten må fjernes. La det også være særdeles klart at ca. 40 % av folketrygdens inntekter går til pensjonsutbetalinger, mens hele 60 % brukes til helt andre formål enn det midlene er ment for. Det må i en forbindelse som denne være fullt tillatt å spørre både Stortinget og Regjeringen om hvor de øvrige 60 % blir av, og hva resterende midler egentlig brukes til? Hvem får nyte godt av disse pengene – som også gifte og samboende er rettmessig medeiere av?

Legg særlig merke til hva Lov om folketrygd § 1.1 sier klart og tydelig i 2. avsnitt. «Folketrygden skal bidra til utjevning av inntekt og levekår over den enkeltes livsløp». Den «enkelte» omfatter bokstavelig talt ett juridisk individ, ikke to eller flere. Derfor tjener hver person opp individuelle pensjonsrettigheter, for senere å kunne heve sin personlige pensjon. At noen under tiden velger å enten gifte seg eller bli samboere, så gir et slikt personlig valg på ingen måte hverken dere politikere eller den norske staten, noen som helst rett til å stjele av pensjonene deres. Pensjoner er siden 1.1.2014 likestilt med vanlig personinntekt, og som heller ikke kan samordnes på noen som helst måte etter norsk lov.

Flere av dere politikere, uten derimot å gå spesifikt inn på enkelte navn og partier, er over tid blitt forespurt om samordningen av grunnpensjoner og pensjoner – generelt. Den samme, og rett ut sagt, helt forkastelige unnskyldningen, har vi fått lese av svarene på de fleste av våre henvendelser: «Det er jo billigere for to å leve sammen». Hva i all verden har dere folkevalgte, staten, OECD, eller andre med det å gjøre? Ikke er det bare frekt, men også direkte umoralsk og helt forkastelig.
Det skulle tatt seg ut om Staten ved Finansdepartementet, plutselig en dag bestemte at alle gifte og samboeres inntekter skal samordnes og reduseres med 15%. Vi kan love dere at det da hadde blitt et ramaskrik uten like. Når ikke personinntekter for gifte eller samboende kan samordnes på noen måte – rent juridisk – og etter norsk lov, så kan heller ikke pensjoner samordnes – som nå også regnes som personinntekt etter vanlige skatteregler.

Dere på Stortinget og i Regjeringen må nå forstå at hverken dere eller Staten, har rett på å ta så mye som fem flate øre av disse pengene. Det sier seg selv at denne formen for kriminell politisk aktivitet, ikke lenger vil bli tolerert. Det finnes et godt gammelt ordtak som sier at «heleren er like god som stjeleren». Dette omfatter derfor alle dere stortingspolitikere og statsråder, dvs. dem av dere som fortsatt velger å godta at staten får fortsette med sin selvtekt, på godt norsk «ulovlig beslag av andres eiendeler».

De summene som allerede er stjålet fra gifte og samboende pensjonister med virkning fra den 1.1.2014, skal tilbakebetales med statens rentesatser, og det skal gjøres nå. Det er ikke lenger snakk om en anmodning, derimot et direkte krav, og sendt på vegne av landets gifte og samboende pensjonister. De nevnte pensjonister har allerede juridisk ryggdekning for et slikt krav. Les folketrygdens 1. kapittel i § 1-1. Se også hva intensjonen er med «Lov om samordning».
Sfm.no forventer en rask løsning av saken.

Med hilsen redaksjonen
Samfunnsmagasinet.