Planlegges det et gigantisk kraft-ran?

Publisert 1.11.2019
Foto: Wikipedia

Finansministerens plan om et gigantisk ran fra landets kraftkommuner. Det såkalte kraftskatteutvalget, som forøvrig består vesentlig av byråkrater fra finansdepartementet, foreslår å sluse inn driftsoverskuddene fra alle landets kraftkommuner. Skulle dette gå igjennom, så er det ikke mindre enn et stort ran.

For min kommune, Rauma, så vil det bety en inntektsvikt på vel 16 millioner pr. år. Med en befolkning på vel 3 000 innbyggere, så vil et slikt ran bli merkbart å bringe kommunenes planøkonomi i stor ubalanse.

Under debatten med Fredrik Solvang 29.11.2019, fikk vi bekreftet av olje- og industriministeren at nå skal alle oljeinstallasjonene på sokkelen bli elektrifisert med strøm fra land. Ingen billig affære vil jeg tro. Og hva da med privatforbruket, vil det bli mangel på strøm, med de følger det vil få? Vil prisen på husholdningsstrømmen gå rett i taket? Meg bekjent så foreligger det ikke beregninger hvilke mengder det her en snakk om.

For folk flest begynner denne oljepolitikken å bli mer og mer forvirrende. Her snakker man om klimamål, Paris-avtalen. Det grønne skiftet, og fase ut oljen. Og det krangles over en lav sko. Hva og hvem skal men snart tro på. Det er nesten så man kan ønske at dette kraftskatteutvalget, får tilslutning til sin anbefaling så utskiftningen av denne regjeringen kan sikres.

Per H. Midtgaard