Pleiepenger og sorgbehandlingen er svært viktig

Publisert 24.4.2023
Foto: Colourbox

Det er avdekket gjennom flere oppslag i media at foreldre som pleier svært alvorlig syke barn ikke får innvilget pleiepenger fra Nav. Andre har opplevd å miste pleiepengene, selv om ikke tilstanden til barnet har blitt bedre, men snarere tvert imot blitt forverret.

Pleiepengeutbetalinger for alvorlig syke barn utgjør kun 1-2 prosent av sykepengene totalt. Hvorfor skal man da spare penger på, og gjøre en allerede vanskelig livssituasjon tusen ganger verre, hos de som virkelig trenger det? Regjeringen innførte en ny pleiepengeordning i 2017. Det ble ryddet opp i et rigid og komplisert regelverk, og resultatet ble at mange flere foreldre kunne få pleiepenger når barna blir syke, men Regjeringen innførte også et tak på ordningen.

Pensjonistpartiet ønsker at man sikrer familiene som trenger det, støtte så lenge de har behov for å være der for barna sine. Samtidig må man få mulighet til sorgbehandlingen. Når barn blir syke, bør fellesskapet stille opp og mister man sitt kjære barn så bør hjelpen være nær. Det er ikke riktig at foreldrene må bruke sykmelding for å komme igjennom sorgen.

Vi har et prinsipp om at barn ikke betaler egenandel, og at utgifter ved barns sykdom dekkes fullt ut. Ingen barn kan forsørge seg selv, og foreldre som står i tunge og krevende omsorgssituasjoner, har liten eller ingen mulighet til å øke sin inntekt. Det som er faktum er at alvorlig syke barn som trenger døgnkontinuerlig pleie og omsorg, trenger foreldrene sine.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag