Posten Festum

Publisert 13.1.2020
Foto: Sfm.no

Postens pressesjef, John Eckhoff, har fått travle tider.  Ganske ofte må han besvare sinte postkunders erfaringer med et postvesen som tilsynelatende er gått helt på dunken.  Enten blir standard-svaret at han ikke kan svare på en spesifikk hendelse – eller han synes hendelsene er beklagelige.  Men når hendelsene går igjen og igjen etter samme mønster, da er det ikke lenger snakk om å ikke kunne svare for enkelt-tilfeller!  Tilfellene er nemlig ikke lenger enkeltvise men identiske!  Det er systemet med postsortering/ombæring som i dag er fullstendig istykkerrevet.

Jeg sikter til den meningsløse og direkte uansvarlige rundreisen som f.eks. vår lokale post i Bergen gjennomgår fra avsender til mottaker.  Så vidt jeg forstår i følge en reportasje i BA rundt juletider – så foregår der fortsatt pakkesortering ved Post-terminalen på Minde.  Men f.eks. et vanlig brev fra f.eks. Sandviken til Møhlenpris sendes via Oslo eller der om kring.  Man kan like gjerne ta brevet med og levere det personlig. Molbo-system er et mildt ord.  Idioti er et mer dekkende ord.   Jeg har selv opplevd at viktige brev fra sykehus i Bergen til lokal adresse i Bergen – via Oslo – har tatt mellom 1 og 2 uker.  Et innkallings-brev kom for sent.  Selvsagt kan ikke John Eckhoff kommentere dette enkelte tilfelle – men jeg vet om flere som har opplevd det samme.  Da er det ikke lenger snakk om ett enkelt tilfelle!

Sist, i Bergensavisen 4. januar, er det en postkunde som etterlyser kalendere som er sendt innen Bergen lenge før jul som enda ikke er kommet frem, mens ditto andre er kommet frem til andre kanter av landet!  Bare BA alene har gjengitt en lang rekke klager fra postkunder de siste par årene – med samme kommentar fra Postens pressesjef.  Det hele begynner å bli både latterlig og tragisk!

La oss få Posten tilbake til hva den var for noen tiår siden. Da satt etaten sin ære i å få posten frem innen ett døgn innenlands.  I dag går det ofte ikke engang innen 1 uke!  Da må noen forstå – ikke minst ansvarshavende statsråd – at noe er spinna galt i hele systemet.  Søkkrike Norge har råd til å drive et effektivt postvesen like effektivt i dag som i tidligere år.  Posten er et offentlig ansvar, og det er oss – brukerne – som har et klinkende klart krav til at det skal fungere på forsvarlig vis!  Det er ingen holdbar unnskyldning at flere og flere bruker e-post.  Det er ofte mye viktigere post/hastepost som fortsatt går som papir da e-post ikke ansees for å være trygt nok m.h.t. personlige opplysninger,- f.eks. fra sykehus.  Da holder det ikke å få posten Post Festum!

Wilfred Høsteland