Posten og fisken på langtur

Publisert 17.12.2016
Foto: Sfm.no arkiv

Der er tydeligvis visse instanser og personer her i landet som satser mye på å gå over bekken etter vann. Bergensavisen kunne den 12. desember melde at noen av supermarked-kjedene tilsynelatende fusker betydelig med prisene. En gruppe mennesker hadde vært en tur i Oslo hvor de hadde observert at en del matvarer kostet omtrent det halve hos Rema 1000 der, enn hva de samme varene kostet i Bergen. Helt forskjellige priser for varene ble også observert i Skien, Tromsø og på Ski utenfor Oslo. Likevel står en representant for Rema 1000 i Bergen frem og benekter hva andre har observert. Men også i Bergen har man observert betydelige prisforskjeller mellom butikker i samme kjedene i forskjellige bydeler, så der er helt klart noe som ikke stemmer når det gjelder noen butikk-kjeders redelighet på området. Her er det klart snakk om fusk – eller lureri, om man vil.

En professor ved NHH tror at en av 3-4 grunner for prisforskjellene kan være at Rema 1000 i Oslo, setter prisene ekstra ned for å komme godt ut av det i VGs prisoversikter for supermarkeder. Det viser i så fall at både Rema 1000 og andre har svært mye å gå på når det gjelder prisene, så ingen av dem kan kalles lavpris-kjeder!

Når det gjelder fisken, så ble der nylig opplyst i en nyhetssending i TV at det meste (kanskje alt?) av frossenfisk-produkter i norske butikker er laget av fisk fra utlandet. Noe fra så langt borte som Alaska, – noe fra Frankrike, Tyskland og Estland. Folk som ble intervjuet på gaten i nordnorske byer i sakens anledning var temmelig forbauset – de hadde jo plenty fisk like utenfor stuedørene – så hvorfor importere fisk? Jo det var faktisk mye billigere å importere – endatil svarte det seg også når det gjaldt frakt-omkostningene! Da er det noe som er spinna galt!

Så var det Postens stadig synkende service og funksjon her i landet. Jeg har tidligere kort nevnt eks. at hvis man poster et brev i Bergen sentrum som skal til en annen del av Bergen sentrum, så går brevet via Oslo!! Det blir da fra 2-4 dager forsinket. Det er ikke mange år siden at Posten averterte med at vanlig brevpost innen landet skulle være fremme til adressaten i løpet av 1 døgn. Dagens opplegg er jo ikke mindre enn helt sinnsykt! Bergen har stor moderne post-terminal, men kan ikke sortere brevpost innenbys! Slå den! Er det en ny form for desentralisering? Jeg sendte forleden en lett julepakke fra en post-i-butikk på Nesttun som skulle til en adressat ca. 5 kilometer unna i samme bydel. Jeg spurte – for moro skyld – om pakken ble sendt via Oslo? Jeg fikk bekreftende svar – mens vedkommende som betjente pakken flirte noe flaut.

Nå er det jo alltid slik at når en ny ordning om etter eller annet blir satt i verk, så må det jo selvfølgelig være slik at ett bestemt hode har klekket ut ideen først. To hoder får neppe samme skrullete idè samtidig. Men at flere hoder blir enige om å iverksette en skrullete idè er forsyne meg mer enn skremmende! Her må jo politikere også ha vært med i bildet – som om man da skulle innbille seg at skrulletheten ble mindre! Mitt spørsmål er her og nå: Tør vedkommende som lanserte ideen om nevnte post-galskap stå frem med navn? Eller er han/hun feig nok til å ikke røpe seg? Jeg tror nok det siste er riktig, og det kan man sannelig godt forstå! Det må jo ha klikket både for vedkommende og de som vedtok ideen om å sende posten rundt halve landet når den egentlig bare skal fra noen hundre meter til noen få kilometer av gårde.

La oss få Posten tilbake til det systemet som vi hadde for 1-2 årtier siden – og opprett gjerne også Postbanken igjen! Det har vi råd til. Og når det gjelder fisken, så får vi vel være glad for at den ikke fraktes til Norge av Posten. Da ville den vel vært utgått på dato flere uker og kanskje måneder før den kom på middagsbordet!

Litt av et samfunn vi lever i anno 2018!  Er der ikke noen lenger som kan ta affære – som kan bruke hodet slik det skal brukes – nemlig til å tenke med…??!! Jeg forventer det egentlig ikke når man ser på disse politikerne som i dag sitter med makten i Norge!

Wilfred Høsteland