PP støtter krav om anstendig pensjon

Publisert 7.11.2022
Foto: Colourbox

Pensjon er viktig, fordi det har mye å si for hvordan hverdagen blir når man blir eldre. Ansatte i private barnehager organisert i PBL er nå i streik pga. at de nettopp kjemper for en anstendig pensjon. Det burde ha vært en selvfølge at de får like gode pensjonsvilkår som de som jobber i kommunale barnehager.

Det er også en selvfølge at penger som kommunen har bevilget til pensjon skal brukes til pensjon og ikke til andre formål. Denne streiken er uten tvil en riktig streik og det handler om rettferdighet. Det er 2400 ansatte i over 200 private barnehager som streiker for bedre pensjon og det er derfor svært mange som blir rammet av streiken.

De ansatte påstår at PBL flere ganger har lovet sine ansatte den samme pensjonen som er vanlig i kommunale og andre, private barnehager. Nå går PBL tilbake på løftet noe de ansatte ikke kan godta. La ikke streiken dra ut i langdrag, for dette kan generelt skade de private barnehagene gjennom omdømme.

PBL må snarest sette seg ned med de ansatte for å diskutere hva som er rett i denne striden. Det er ingen som tjener på en konflikt, men samtidig må man forstå at de ansatte har et krav om anstendig pensjon slik alle andre i dette samfunnet har.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre