Privatisering skaper utrygghet

Publisert 5.8.2019
Foto: Sfm.no

Vi har en regjering i Norge som gradvis selger landet og arvesølvet ut fra noe man mest kan kalle privatiserings-hysteri. Selvsagt er der mange områder hvor privatisering kan være både sunt og riktig – ut fra sunne konkurransemessige prinsipper. Men der er visse områder i samfunnet hvor «det offentlige» – Staten eller kommunene – d.v.s. vi – bør ha styringen. Det kan ikke sies å ha vært vellykket å dele opp og delvis privatisere institusjoner som NSB, Posten, Vannkraften og våre tradisjonelle statsbedrifter. Dette er en helt feil politikk!  (NB: Jeg kommer aldri til å si eller skrive VY – for meg og mange andre forblir det alltid NSB i håpet om at en ny fornuftig regjering kan pense jernbanen inn igjen på rett spor og tilbake som NSB!)

I våre største byer bør busselskapene drives kommunalt – av deg og meg, og ikke som en pengemaskin for private eiere. Det var hovedsakelig Høyre som i slutten av 1990-årene ødela Bergen Sporvei og åpnet opp for multi-fusjoner. Siden har byens busselskap skiftet navn 3 ganger, og ingen vet hva navnet er og hvem eierne er om 5-10 år. Det skaper utrygghet for de mange ansatte. BS var et meget godt drevet selskap med høy trivsel og trygghet for de ansatte. Oslo Sporveier har vist både landet og verden omkring hvordan det kan gjøres. Der synes fornuften å ha seiret. I Bergen er det hensynet til eierne som har seiret – dessverre. Men slik er jo Høyre-politikk; – å la de rike bli rikere på bekostning av dem som har mindre (jmr. bl.a. Høyres skattepolitikk også).  Forskjellene er blitt betydelig større under den blå-blå regjeringen.

Nå står taxi-næringen for tur til å ødelegges av Høyre-politikk – man vil faktisk i praksis går inn for pirat-taxier. Det samme skjer med lastebil-næringen, hvor utenlandske sjåfører får drive i fri dressur innen landets grenser. Høyre-regjeringens ødeleggelseslyst av kommuner og fylker har skapt både forbitrelse og frykt – øket sentralisering og synkende effektivitet er allerede et resultat. Noen foreløpige referanser er den såkalte politireformen og sykehusreformen. Listen er egentlig allerede mye lenger. Du skal nemlig ikke fortelle/argumentere Solberg & Co. noe som helst om negative konsekvenser – de blå-blå vet nemlig alt så mye bedre enn både fagfolk og annen ekspertise som advarte i god tid. Høyre-arrogansen fornekter seg ikke – som alltid gjennom historien.

Hvis enda flere av Høyrevelgerne og AP-velgerne (m.fl.) hopper over til Senterpartiet, tror jeg det kunne bli et visst håp om en rekke positive endringer. Flere og flere synes å ha mer tiltro til Vedum og hans folk. Ingen er fullkommen, men jeg tror håpet er størst der for tiden når det gjelder reversering av saker og ting, etc.

Wilfred Høsteland