Privatiseringen tar helt overhånd

Publisert 3.1.2020
Foto: Sfm.no

Den blå-blå regjeringens privatiserings-dille holder på å ta helt overhånd. Etter en lengre og høyst uansvarlig krise med ambulanseflyene i Nord Norge, – nå drevet av Babcock, har vært kriserammet til befolkningens store og absolutte berettigede frykt. Det er tydeligvis viktigere for Solberg-regjeringen å la private drive, enn å sikre liv og helse blant beboerne i nord.

Så fikk vi rett før jul en fortrøstningsfull rapport om at nå var alle flyene i drift – feilene var funnet og rettet, og man kunne angivelig gå julen trygt i møte i så måte. Men det varte ikke mer enn noen dager – 2. juledag kom meldingen om at samtlige fly sto på bakken.   Samtlige! Det sier seg selv at et stort antall fly ikke svikter teknisk samtidig, – like mye som det sier seg selv at samtlige flyvere/mannskaper heller ikke blir syk på samme tid, slik det ble hevdet! Da må det for tiden gå en helt uvanlig antiflyings-epidemi oppe i nord. Der lekes fortsatt – når dette skrives – med en hel landsdels liv og helse! Og i Oslo sitter en avslappet helseminister og andre blå-blå såkalte folkevalgte med hendene i fanget. Lurer på om de hadde gjort det hvis krisen omfattet Østlandsområdet eller andre landsdeler? Jeg tror absolutt ikke det! Nord Norge er på flere måter blitt en plagsom landsdel for den sittende regjeringen. Reduseringen av Forsvaret i nord er kanskje trinn 1 for å la russerne ta over – så er vår regjering kvitt et problem?

Der har vært flere alvorlige kriser i Norge de senere årene grunnet regjeringens privatiserings-hysteri. Man har friskt i minne søppeltømmingskrisen i Oslo, hvor et privat firma skulle ha ansvaret for søppeltømmingen – hvilket sviktet totalt. Da også satt regjeringen altfor lenge med hendene i fanget og toet sine hender. Slik reagerer nemlig en regjering som har sviktet folket på flere måter, og som ikke er villig til å ta ansvar – i første rekke av prinsippet med å la private drive ditt og datt!

Konkurranse er på mange områder sundt. Ikke minst innen forretningslivet, når det f.eks. gjelder varehandelen og de beste pristilbudene til oss forbrukere. Men også der må det selvsagt holdes innenfor forsvarlige og sunne grenser. Det har vært antydet at Norge er pålagt å følge EU/EØS’ regler/direktiver. Her har jo de siste regjeringene nærmest vært nikkedukker for slike krav og direktiver, og mange kameler er blitt slukt av både Stoltenberg-regjeringen og Solberg-regjeringen.

Vi ser også hvordan det som tilhører OSS – det norske folk – trinn for trinn overlates til utenlandske operatører. Jeg sikter til NSB/VY-skandalen hvor et nærmest beryktet britisk selskap tar over Sørlandsbanen og et svensk selskap jernbanen nordover fra Østlandet. Vannkraften er snart på vei ut av norsk disposisjon. Dette er landssvik – det er nemlig VÅR eiendom – det er vi som bor i dette landet som eier både NSB/VY og vannkraften! Da kan ikke en privatiseringskåt Høyre-regjering bare sjalte og valte med VÅR eiendom som de selv lyster for å dyrke sitt eget privatiserings-ønske!

Norge er allerede altfor lenge og mer og mer blitt delstyrt fra Brussel. Stortingsbygningen kan snart legges ut for salg til høystbydende – kanskje et tvilsomt utenlandsk eiendomsselskap? Da håper jeg virkelig at dem som sitter i bygningen fortsatt blir sittende der og fratatt all myndighet. Dagens «folkevalgte» er på ingen måte til å stole på uansett! De har sviktet gang på gang – liv og helse og VÅR eiendom blir gitt ut på anbud og salg – ulovlig!

Kort sammenfattet: Hvem har gitt regjeringen Solberg fullmakt til å overlate VÅRT felles eie til utenlandske selskaper som skal få disponere det? Statlig eiendom er VÅRT felles eie – herav NSB og vannkraften. Da er det nærmest tyveri å overlate det til andre nasjoners disposisjon. VI – eierne – har aldri gitt Solberg & Co en slik tillatelse! Her må det da i følge en eller annen paragraf (?) være snakk om grovt tyveri?

Wilfred Høsteland