Jan Davidsen: – Provoserende av statsråden å rette pekefingeren mot de eldre

Publisert 26.1.2023
Foto/Kilde: Mynewsdesk

Mens vi opprøres og rystes av uverdige og utrygge forhold for våre mest sårbare eldre, velger helse- og omsorgsministeren å rette pekefingeren mot de eldre og be dem om å ta mer ansvar for egen alderdom. Det er mildt sagt umusikalsk og krever et tilsvar.

Dagens eldre har alltid tatt ansvar for eget liv – og gjør det fortsatt, opp i svært høy alder. Mange tar faktisk dette ansvaret altfor langt, de bor for lenge hjemme, krever for lite og belaster pårørende i så stor grad at mange av disse også blir syke. Pensjonistforbundet er faktisk landets største pårørendeorganisasjon – pårørende er også i kategorien eldre. Så ja, vi tar ansvar.

Det er en lenge varslet krise, som NRK Brennpunkt nå sørger for å få fram i den offentlige debatten. Et skrikende behov for å ruste opp og styrke hele eldreomsorgen, på alle nivå: Flere sykehjemsplasser, flere hender og mer ressurser til den hjemmebaserte omsorgen.

2023 er starten på et tiår der utfordringene innen pleie- og omsorgssektoren vil nå nye høyder. Det er nå antallet av de eldste eldre vil øke. Antall personer som er 80 år eller eldre vil øke med nesten 50 prosent fram mot 2030. Innen 2060 er tallet tredoblet. Dette er varslet lenge og vil koste mer – uavhengig av om det er snakk om egen bolig, omsorgsbolig eller sykehjem.

Alle spørsmål om eldreomsorg kan ikke besvares med en utredning eller en reform. Det er å snakke over hodet på dem som står midt oppi denne uholdbare situasjonen – de eldre selv, deres pårørende og ansatte innen pleie og omsorg. Det skaper fortvilelse og avmakt.

Den krisen som nå synliggjøres, skyldes ikke at eldre ikke tar ansvar for egen alderdom. Den skyldes heller ikke at man ikke har en egnet og tilrettelagt bolig. Det dette handler om, er grunnpilaren i velferdsstaten; At vi alle kan være trygge på at vi får hjelp når vi trenger det. Velferdsstaten forvitres når folk mister troen på at det offentlige vil stille opp med nødvending hjelp og bistand når den tid kommer. Det er alvorlig.

De eldre har alltid tatt, og vil ta ansvar. Vi forutsetter at helse- og omsorgsministeren og resten av regjeringen gjør det samme.

Jan Davidsen
Forbundsleder
Pensjonistforbundet