Raseriet mot bompenger har eskalert

Publisert 7.6.2019
Foto: Sfm.no

Den 1.6.2019 fikk Oslo by enda flere bomstasjoner. Nå kan man ikke lenger krysse bygrensen eller kjøre igjennom hovedstaden uten å treffe på en bomstasjon. Det skal sopes inn nye milliarder som ikke skal brukes på vei, men på bl.a. sykkelstier og kollektivtrafikk. Allerede Europas mest økonomisk belastede bilførere, skal belastes enda mer. I etablerte politiske kretser er det panikk, og nå bites de politiske hestene. Her skriver vår faste medarbeider Terje Haugom følgende:

FNB i startgropen.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger bør vurdere seriøst å endre navnet til Folkeaksjonen nei til bompenger. Altså kategorisk! Det å fjerne de sist ankomne bomstasjonene må anses som et godt første steg på veien. Målet MÅ være å fjerne bompengesystemet helt! Og «veiprising» e.l. er over hode IKKE aktuelt!

Først betaler vi for drivstoffet vi bruker for hver kjørte km, hvorav brorparten er avgifter til staten – og som SKAL gå til samferdsel! Så betaler vi «Trafikkforsikrings-avgift» – før het det Årsavgift, men er det samme – som også 100 % SKAL gå til samferdsel. Og går disse avgifter til samferdsel, vei og trafikk, – ubeskåret -, er «ekstra-skatt» – altså bompenger/veiprising – totalt unødvendig! Men det må VILJE til dette hos politikerne, og så får man heller fire på krav om og fikse idéer til «byutviklings-pakker» av alle slag! Med drivstoff og årsavgift betaler bilistene nok som det er! Det er dypt usosialt å skattlegge bilistene utover dette! OG – elbiler skal også betales for, ved kjøp, parkering, ferger osv. – som alle andre!

Oljefondets avkastning skal IKKE fredes, og folk betaler sin ordinære skatt til fellesskapet – som vanlig!

Terje Haugom, medlem.