Redaktøren svarer på spørsmål i kjølvannet av EMD dommen

Publisert 27.9.2019
Av Ole Texmo, frilansskribent
Foto: Colourbox

Vi begynner med menneskerettsdomstolen i Strasbourg hvor Norge fikk seg en skikkelig karamell forleden. Dette kan og bør få betydning for flere typer av barnevernssaker, men hvordan tror du rett og forvaltning vil ro til fiskeskjær, og hvor mange fisker tror du de får dær? Blir det noen til far og mor, søster og bror?

– Rodd og rodd har jo det norske rettssystemet alltid gjort når åpenbare feil og lovbrudd er blitt dem meddelt. Da skylder de elegant på andre som har vært involvert. Det gjør også barnevernet. Det er ikke uvanlig i Norge. Strasbourg-dommen vil med tiden få konsekvenser, men så var det dette med å respektere det man selv har implementert i det norske lovverket, nemlig EMK. Så langt har det arrogante Norge ikke brydd seg. Det har vist seg i flere tilfeller.

Det «biologiske prinsipp» står svakt og er nærmest for et hatobjekt å nevne, slik serien vår fra 2006 viste med konkrete referanser til bl.a. en sentral barnevernakademiker Reidun Follesø, som nå skal forestå den nye 5-årige barnevernutdanningen. Hvordan skal barnevern og utdanning av barnevernansatte komme unna Strand Lobben vs. Norway?

– De finner nok med tiden smutthull og alskens unnskyldninger, og håper at stormen omsider vil gå over. Men det ligger ytterligere saker i Strasbourg som venter på behandling. Hvordan disse dommene kommer til å se ut vet ingen pr. dags dato.

Dommen kom dagen etter valget, 10. september. Dette kan være tilfeldig, visstnok var avgjørelsen klar allerede i mai, og alle andre saker hvor Norge er part er visstnok også stilt i bero mht saksbehandling inntil EMDs storkammers dom ble offisiell. Tror du valget kunne vært påvirket av avgjørelsen?

– Akkurat det er litt vanskelig å svare helt konkret på.

Valget viste at de etablerte partiene, i alle fall storkoalisjonen Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, samt øvrige regjeringspartier gikk markert tilbake. Dette er vel et signal?

– Det er nok et meget klart signal til de respektive partier.

Vi skal ikke nødvendigvis måtte gå god for alt som går under rubrikken «alternative medier», men en liten tur til Sørlandet, og hvor «vår gamle venn» Vidar Kleppe gikk fram så det suste kan være interessant nok. Ironi tilside: Hva betyr «Sørlandsnytt» i den sammenheng?

– Nå kjenner ikke jeg så godt til selve ”Sørlandsnytt”, men Vidar Kleppe er ingen amatør når det gjelder å håndtere media. At ”Sørlandsnytt” har medført økt antall stemmer til Demokratene kan man ikke underslå.

Jeg registrerer, bl.a. etter å ha deltatt på et par «barnevern og rettssikkerhet-seminarer» den siste uken, og etter at EMDs storkammer sa sitt med overbevisende flertall 13 mot 4 (Norge forsvarte selvsagt sin selvrettferdighet, og fikk støtte av Danmark, Finland og Slovakia), at en del fagfolk og politikere nå er enda mer foraktfulle mot de sosiale mediene hvor stemningen selvsagt er stor på de barnevernkritiske fora. En kjent reporter fra TV2 mente at Facebook-grupper måtte legges ned for å skåne barnevernets arbeid for å avdekke mishandling og overgrep. Hva med å legge ned barnevernet? Eller TV2?

– Nå vet alle vi som har kjempet mot et korrupt barnevern i flere tiår, at hele etaten for lengst burde vært lagt ned og noe annet – og langt mer rettssikkert, kommet på plass. Men her er det igjen snakk om enorme offentlige pengesummer, ja flere titalls milliarder som årlig fyller lommene på en rekke kyniske gribber, også slike som har funnet det langt mer økonomisk å satse på norske barnevern enn på olje. Altså kjøp og salg av barn. Herre Gud så det stinker av råttenskap, korrupsjon, og i særdeleshet grov uforstand i barneverntjenesten. Man kan bli vettskremt av mindre. Når det så gjelder TV2, så har den kanalen for lengst mistet sin troverdighet. Så den kunne de like godt ha lagt ned og tatt med seg NRK i dragsuget.

Er det andre sakstyper hvor etablerte medier vil møte seg selv i døra og slamre stygt når, og hvis folkedypet gjør mer enn bare å røre på seg i barnevernssaker, uttømme sine rettsmidler og gi lyd fra seg på det utskjelte «mørke nettet», hvor alt og alle som ikke føyer seg inn i folden blir plassert?

– Det er mange andre saker i det norske samfunnet som det burde vært røsket opp i. Men igjen: Å få norske etablerte medier til å bry seg er neimen ikke lett, ikke så lenge det bare er helt vanlige mennesker som rammes. VG og Gard Steiro fikk seg en trøkk over nesen i saken om Trond Giske. Dommen fra PFU overrasket meg dog ikke. Om VG hadde gjort det samme overfor en annen politiker fra et annen ståsted i norsk politikk, så ser jeg ikke bort fra at PFU da bare hadde avvist klagen. Der i gården driver man dessverre fortsatt med reinspikka trynepolitikk. Og er du ikke medlem av partier på venstresiden, ja – da kan du like gjerne klage til Paven i Rom. Jeg for min del, er ikke medlem av noen politiske partier.

Er det ellers noe nytt fra fronten? Hva skjer f.eks i pensjonsransaken? Og er det noe som tyder på at etablerte medier vil vise interesse?

– Sfm.no jobber fortsatt med saken som omfatter bevist ”lovstridig” samordning av grunnpensjoner. Ikke en eneste av de etablerte mediene har så langt brydd seg. Ikke engang mediene hos dem som stadig prediker at ”alle skal med”. Etter sakens oppstart våren 2014, så har den nå havnet på bordet hos Stortingets Presidentskap. Og da etter å ha vandret fra Sfm.no i 2014 via ASD til Oslo Tingrett, tilbake til ASD, videre til NAV, NAV Klage, Nav Klageinstans, Trygderetten, Sivilombudsmannen, Stortingets Kontroll og Konstitusjonskomite, samtlige partier på Stortinget, for så endelig å havne hos Stortingspresidenten. Sfm.no gir seg nemlig ikke så lett. Vi forventer et resultat i løpet av oktober måned 2019, og det etter tilbakemelding fra sekretariatet som har forberedt saken. Så noe skjer det på den fronten.