Regjeringen, en løs kanon i lasterommet?

Publisert 18.9.2019
Foto: Colourbox

Nå skal regjeringen leke med tanken om å frata mennesker som har fått uføretrygd før man fikk alderstrygd, skal miste tillegget de fikk som følge av at man ble ufør. Altså, det man kalte for særtillegg for den som hadde retten til dette tillegget. Da vil store deler av månedsutbetalingen for de bli flere tusen mindre enn før.

Altså igjen, det kan handle om at tapet kan bli opp mot hele fem tusen i måneden mindre utbetalt i trygd. For de som i en tid da man først fikk tildelt 75 % av full minstepensjon som uføretrygd for å få rabattkort på kollektive reiser, som da var innført, så vil dette utgjøre enda mer? Noen fikk trygden tildelt på denne måten nettopp fordi at det den gangen måtte en «sosialrapport» til, og den var det kommunens den gang sosialsjef som sørget for før søknaden gikk til det man den gangen kalte fylkestrygdekontoret, og da var det denne rapportens innhold som ble avgjørende for hvor mye man fikk tildelt i trygd.

Altså kort fortalt så ble det da sosialsjefen som la føringene for hvor stor uførhet man hadde, ikke en leges uttalelser om helsetilstanden til personen i forhold til arbeidssituasjon for vedkommende. Noen som kjenner seg igjen i dette? Men nå skal det tillegget som senere kom til og som mange fikk som ble redningen økonomisk for enkelte, foreslås fjernet. Nå skal altså Anniken Hauglie ta dette tillegget vekk står det å lese i de stor avisene.

Altså, de som havnet inn i dette vil miste store deler av trygden sin, og hva har så Hauglie da gjort om dette blir innført? JO, en enkel forklaring, man skaper flere økonomiske tapere etter at man da har blitt alderspensjonist. Ikke bare tok de vekk deler av trygden ved å ta 15 % for dem som var /er gift, nå 10 %, som er et rent tyveri, før man går til neste tyveri av folks trygdeutbetaling!!

Hvor smålig går det an å bli Anniken Haugli (Høyre). Dette vil si at i tenkte tilfeller så vil de som har under tolv tusen utbetalt i dag, sitte igjen med en utbetaling på (i verste fall) KUN åtte tusen i måneden!! Er du helt tullerusk Anniken Haugli? Rart da at folk kommer til å nekte å stemme på slike partier eller partier generelt. Når blir det et trygdeopprør?

Ellinor Nerbø

Redaktørens merknad: Intet forundrer meg når det gjelder Høyre og partiets politikk. Det er om å gjøre å grebbe mest mulig til seg og sørge for at rike onkler med smellfeite lommebøker får enda mer av fellesskapets midler mellom sine hender. «Den som lite har skal resten fratas, og den som mye har skal mer få». Høyre er det mest respektløse partiet overfor vanlige mennesker, og særlig overfor dem som daglig lever fra hånd til munn. Og mens statsministeren fra det samme partier reiser verden rundt og deler ut milliarder i øst og vest, så sover også mennesker i hovedstaden Oslo på gaten. Råttenskapen og egoismen til Høyre kjenner ingen grenser. Det er bare helt hoderystende. Red.