Regjeringen Støre må gå om de nedlegger Eldreombudet

Publisert 10.6.2022
Foto: Colourbox

Det er et hån. Ja, hjerterått og en stor politisk skandale mot over 1 million norske alderspensjonister at regjeringen Støre som i valgkamp lovte at: «Alle skal med» nå vil nedlegge Eldreombudet i Norge – for å spare 1 million kroner på statsbudsjettet for 2022. Dette utgjør er under 1 krone per alderspensjonist i Norge.

Statsminister Støre og finansminister Vedum: Jeg mener bestemt at å nedlegge Eldreombudet i Norge fra 1. juli 2023 «rett og slett» er et angrep på alle eldre i Norge sine muligheter for å ivareta sine opparbeidede lovfestede rettigheter som nordmenn. Ja, regjeringen Støre må gå om nedleggelsen av Eldreombudet i Norge ikke stoppes!

Vidar Kleppe
Bystyre og fylkestingsrepresentant for Demokratene