Regningen bør sendes Solberg-regjeringene?

Publisert 20.1.2023
Foto: Jan Hansen, sfm.no

Det går veldig dårlig med jernbanen om dagen? Og det gjelder ikke bare Follobanen. Årsaken er tidligere statsminister Erna Solberg (Høyre) og tidligere samferdselsminister Ketils Solvik-Olsen (Fremskrittspartiet), støttet av EØS-avtalen og budsjettkameratene Venstre og Kristelige Folkeparti. Bør ikke de også få regningen for kaoset?

Finnes det noe mer hodeløst enn å innføre en jernbanereform i 2015, med oppsplitting til i et femtitalls nye jernbaneselskap, når alle krefter burde vært benyttet til å få et vellykket Follobaneprosjekt? Mens jernbaneledelsen burde konsentrert seg om etterslepet på drift- og vedlikehold, og bygging av Follobanen (som startet i 2015) – skjedde det i stedet en kompetansetapping mellom jernbaneselskapene, splittelser av etablerte fagmiljøer og kompetanse, fordeling av materiell og utstyr selskapene imellom mv. Hvilken seriøs privat storbedrift kunne finne på å gjøre noe så dumt som drive stor omorganisering midt i oppstarten av Follobaneprosjektet???

Nå er alle disse jernbaneselskapene opptatt av å profitere på hverandres tjenester, som selges mellom til de ulike jernbaneselskapene, og med det har billettprisene økt lang mer enn hva lønnsveksten til majoriteten av befolkningen skulle tilsi. Mange har ikke økonomi til å benytte jernbanen. Og jernbaneadministrasjonene svulmer opp – og med lederlønninger som tapper jernbanebudsjettene enormt – som går utover økonomiske midler til drift- og vedlikehold.

Fremskrittspartiet og Høyre gikk til valg på at de skulle ødelegge Norge så mye at det ikke mulig å reparere igjen (klemme ut så mye tannkrem av tuben at det ikke lar seg gjøre å rette opp igjen), så man er jo ikke overrasket at de la alle kluter til for å få til det.

Follobanen koster hvert hode som bor i Norge 6 800 kroner (37 milliarder kroner). Med alle feilene vi opplever på jernbanen om dagen – tikker taksameteret videre. Jernbanen er et hva prosjektene Erna Solberg-regjeringene klarte å ødelegge på 8 år. Takk Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti for dagens jernbanekaos, støttet av EØS-avtalen – som handler om at mange selskaper og ansatte skal underby hverandre på de samme tjenestene – det vil si å ødelegge lønns- og arbeidsvilkår for ansatte og virksomhetene, for å kunne få seg en jobb/ oppdrag.

Jørund Hassel, Lillehammer