Rekordhøy kompetansemangel blant norske bedrifter

Publisert 14.4.2023
Tekst/Foto: Manpower
Kilde: Mynewsdesk

Ifølge en fersk undersøkelse fra ManpowerGroup oppgir 74 prosent av norske bedrifter at de sliter med å finne riktig kompetanse. Det er det høyeste som er målt noen gang. Ifølge konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup Norge er utviklingen alvorlig, samtidig som hun har et konkret råd til hvordan norske virksomheter kan tiltrekke seg kompetansen de trenger.

– Kompetansemangelen i norsk næringsliv fortsetter og er nå rekordhøy. Aldri har vi sett høyere tall, og mangelen har doblet seg siden 2018. Arbeidsgivere finner rett og slett ikke den arbeidskraften de trenger. Det er en bekymringsfull utvikling vi må ta på alvor, sier Brath.

Hun fortsetter:

– Norsk arbeidsliv har et stort ubrukt potensial. Selv om arbeidsledigheten er lav, har vi over en halv million som står helt utenfor arbeidslivet. Når næringslivet nå opplever at de ikke får den kompetansen de trenger, burde vi i større grad hatt en debatt om hvordan vi kan dekke inn kompetansegapet med noe av den ubrukte arbeidskraften vår, sier hun.

ManpowerGroup har gjennomført kompetanseundersøkelser siden 2010. Manglende IT-kompetanse har toppet listen i en årrekke. I år er manglende HR-kompetanse på andreplass. Ifølge Brath er det en sammenheng mellom den generelle kompetansemangelen og økt behov for HR.

– Vi ser at strategisk HR blir viktigere. Når virksomheter skal endres og det blir vanskeligere å finne rett kompetanse, blir man mer avhengig av både å kunne beholde og tiltrekke de riktige folkene. Det er en trend som forsterker seg over tid, sier hun.

Ifølge Brath kan et godt råd til ledere som ønsker å sikre seg rett kompetanse nettopp være å investere i en god HR-strategi.

– Vi tror kompetansemangelen bare kommer til å øke i årene som kommer. Et godt grep for å ruste seg for dette er å lage en gjennomtenkt HR-strategi. Det er noe alle virksomheter bør ha i dag, sier hun.

Undersøkelsen har også spurt hvilke myke ferdigheter norske arbeidsgivere ser etter. På topp finner vi evne til å ta initiativ, samarbeidsevner og kritisk tenkning. Ifølge Brath er det en sammenheng mellom etterspurte ferdigheter og et mer hektisk arbeidsliv.

– Arbeidsmarkedet og arbeidsoppgavene er i rask endring. I en hektisk arbeidshverdag er det derfor viktig å ha ansvarsbevisste og selvstendige medarbeidere som ikke trenger minutt-for-minutt oppfølging. Med raske endringer blir det også viktigere med personlige egenskaper som å kunne ta til seg ny informasjon og å tenke nytt.

Kompetansemangelen er størst i Oslo-regionen og i Nord-Norge. Brath mener forklaringen på hvorfor akkurat disse regionene skiller seg ut er todelt.

– Oslo-regionen vil alltid ha høy etterspørsel etter kompetent arbeidskraft. Særlig når vi vet at IT-kompetanse er mest etterspurt. De fleste teknologi og IT-bedrifter er i Oslo-regionen og da det er det naturlig at etterspørselen her er høy.

Når det gjelder Nord-Norge er det mer sammensatt mener Brath.

– Kompetansemangelen har økt siden i fjor. Jobbene er der, men det virker å være vanskelig å få folk til å flytte dit. Akkurat dette har jo blitt enda mer aktuelt nå med debatten om kraftutbygging i nord og at vi faktisk går mot et kraftunderskudd, avslutter hun.

Om undersøkelsen

ManpowerGroups Talent Shortage-undersøkelse ble gjennomført blant et representativt utvalg av norske arbeidsgivere. Undersøkelsen ble gjennomført som en nettbasert undersøkelse mellom 2.janaur og 31. januar 2023 med 775 respondenter i Norge.

Undersøkelsen ble gjennomført samtidig med den globale ManpowerGroup Employment Outlook Survey (MEOS). undersøkelsen har blitt gjennomført i over 50 år, og er mye brukt som ledende indikator på sysselsetting. Feilmarginen i Norge er +/- 3,5 prosentpoeng.