Resirkulering og miljø

Publisert 21.6.2019
Foto: Colourbox

Dette er to ord som ser ut til å ha gått til hodet på så vel politikere som allmennheten. Det rett ut sagt ødeleggende «politiske» Partiet De Grønne får en viss oppslutning fra politisk grønne og politisk blinde mennesker som ikke lenger er i stand til å tenke selv.

Vi ser allerede sentrumsbutikker i Bergen som de siste årene har måttet stenge grunnet dyre restriksjoner på biltrafikken inn til Bergen. De har nok det samme problemet også i Oslo og andre større byer. Sentrum dør ut med de grønnes velsignelse. Mange butikkansatte blir arbeidsløse med de grønnes velsignelse. Vanlige lønnstakere og familiefolk ruineres mer og mer grunnet vanvittige bomring-avgifter – med de grønnes velsignelse.

Det er blitt miljø å blokkere sentrum for trafikk, – å rane folk for mer og mer penger, – å tvinge butikker til å stenge grunnet jevnt synkende omsetning og å gi blaffen i at det medfører flere arbeidsledige. Alt dette kan tydeligvis ofres på miljøhysteriets alter.

At normale (?) mennesker kan slutte seg til slikt – å stemme på et slikt parti er jo mildest talt utrolig. At umodne studenter og andre unge lar seg lure til det, kan man til en viss grad forstå, men det vitner jo ikke akkurat om særlig samfunnsmessig gangsyn. En svensk skolejente setter verden på kant med oppfordring til skulking for å demonstrere, og tiljubles selvfølgelig av sine jevnaldrende og andre tilhengere. Det er jo stas å få fritimer i skoletiden. Jeg tror faktisk ikke at det primært er miljøtanken som ligger særlig tungt bak. Det blir en slags parallell til de fleste elbil-kjøperne. De kjøper ikke el-biler av miljøhensyn, men for å spare bompenger og andre avgifter – så lenge det vil vare.

Så har vi resirkulering som også dels er et resultat av miljø-hysteriet og disse på flere måter grønne. Man kan i dag lese «Resirkulert papir» eller «Resirkulerbart» på en rekke produkter. Det er jo egentlig til og med morsomt å tenke seg at de serviettene vi tørker oss rundt munnen med engang var deler av toalettpapir som ikke havnet i kloakken men som havnet i naturen og ble plukket opp der. Mange slike eksempler på et produkts fortid og nåtid m.h.t. ingredienser kan jo sette fantasien skikkelig i gang.

Biler og andre tyngre produkter skal også i dag i stor grad kunne resirkuleres. Kanskje noen som kjøper en Rolls Royce, Cadillac eller Mercedes da kjører rundt i en luksusdoning som delvis stammer fra en resirkulert Trabant eller kanskje fra en traktor…? Eller kanskje fra resirkulerte søppelbøtter? Hvis trenden med miljø-hysteri fortsetter over litt tid, kan vi om 1-2 tiår f.eks. vise frem forhenværende Bergen sentrum til besøkende – som selvsagt måtte sykle eller spasere til sentrum – at her var det engang et pulserende liv med handel og dynamisk liv og mange arbeidsplasser – ikke minst innen handelsnæringen.

Ta til vettet, folkens! Klima-situasjonen er langt fra så ille som enkelte prøver å gjøre den til. Ifølge eksperter og statistikker har verden mange ganger tidligere – dels for mange – mange år siden vært inne i værmessige endringer i begge retninger – i bølgedaler – som naturen selv har ordnet opp i. Jeg vil bare tilføye: Fly når dere har behov for det – og bruk bilen når dere trenger den. Visse tendenser og aksjoner tilsier at i overskuelig fremtid vil bompenger og visse andre idioti-avgifter være historie! Diesel- og bensinbilene blir renere og renere til de får null-utslipp. Det samme gjelder flyene. Og vi har rikelig med skog i Norge til å fortsatt produsere nytt papir!

Wilfred Høsteland