Rett til væpnet forsvar!

Publisert 10.05.2019
Foto: Wikiemedia/IDF/Flicr

Når noen slår til deg, skyter mot deg, eller på andre aggressive måter truer med å skade deg og de du har kjær, – har du en selvfølgelig rett til å forsvare deg og dine! Og det på en effektiv måte, som enten setter angriperen ut av spill, eller så han forstår at slikt gjør han ikke om igjen!

Når palestinerne på Gaza-stripen sender 90 raketter mot Israel, er det en naturlig og lovlig handling at Israel setter seg i respekt ved å statuere eksempler som bare kan forstås på én måte! Hvor mange ganger har ikke nettopp dette skjedd? Palestinerne provoserer, og får så på trynet så det merkes!

Israel skal ikke finne seg i stadige provokasjoner – hverken fra palestinere eller andre! Med sine egne forsvarsvåpen forteller de i klar tekst: Dette finner vi oss ikke i! Og ingen kan bortforklare den sannhet, at når Israel tar igjen, er det alltid fordi palestinerne hisser dem opp med sine krigs-hissende påfunn! Palestinerne lærer aldri at vil de ha fred, må de selv gi fred! Om igjen og om igjen … Som naboer bør de absolutt slutte å provosere!

Terje Haugom