Rett utdannelse styrker og bygger Norge

Publisert 31.5.2024
Foto: Colourbox

Utdannelsessystemet i Norge må ta mer hensyn til elevenes ønsker, evner og ferdigheter. Fagskoler skal derfor ha like stor prioritet som teoretiske skoler. Mye grunnforskning over mange år danner et solid grunnlag for å lage høyteknologiske produkter som er vanskelige å lage. Høykostland må ha en industri som tilbyr varer og tjenester som er vanskelige å kopiere.

Olje og gass har her i landet vært produkter i særstilling som så langt har solgt seg selv, men dette varer ikke evig. Faren for Norge er at lavkostland konkurrerer med lave lønninger og dårlige arbeidsvilkår når de produserer varer som er enkle å kopiere. Norge må derfor i fremtiden bygge bedre høyteknologisk infrastruktur som kan være med på å trygge den norske velferden for fremtiden.

Vidar Kleppe
Bystyremedlem for Kleppelista i Kristiansand